Prinsjesdag 2022: de belangrijkste wijzigingen voor jouw aangifte

22-09 09:15 | bron: AccountancyWorld

DELFT - Het was dinsdag Prinsjesdag en dat betekent dat er weer nieuwe belastingplannen bekend zijn gemaakt voor 2023. Omdat we bij Exact weten dat de meeste ondernemers – zeker in deze uitdagende tijden - andere dingen te doen hebben dan de volledige Rijksbegroting en de Miljoenennota doornemen, hebben we een aantal belangrijke wijzigingen op een rijtje gezet die relevant zijn voor het opstellen van aangiften in je aangiftesoftware, onderverdeeld in regelgeving voor de inkomsten-, loon-, schenk-, en vennootschapsbelasting.

Inkomstenbelasting (IB)

 1. Box 3 aangepast
  In het arrest van de Hoge Raad heeft de hoogste Nederlandse rechter beslist dat het huidige systeem van belastingheffing in box 3 met forfaitaire rendementen in strijd is met het Europese recht. Het systeem gaat er namelijk vanuit dat met meer vermogen automatisch een hoger rendement wordt behaald en hierover meer belasting moet worden betaald. Er wordt daarbij echter geen rekening gehouden met de keuze van de belastingplichtige hoe hij/zij zijn vermogen belegt waardoor de heffing niet in lijn is met de grondslag van de belastingwet. Naar verwachting wordt in 2026 een nieuw box 3-stelsel ingevoerd op basis van werkelijk rendement. Voor komend jaar, 2024 en 2025 gaat het kabinet het vermogen in box 3 via overbruggende wetgeving belasten, de zogenaamde spaarvariant. Hierbij wordt uitgegaan van de werkelijke omvang van het spaargeld, schulden en overige bezittingen die dan nog steeds tegen een forfaitair tarief worden belast. Belangrijk verschil met de jaren 2017-2022 is dat de spaarvariant nu altijd leidend is en niet meer wordt vergeleken met de ‘oude’ berekening, de belasting in box 3 kan dus ook hoger uitvallen.
 2. Box 2: introductie van twee schijven 24,5% en 31% in 2024
  Voor het midden- en kleinbedrijf zijn de aanpassingen in box 2 belangrijk. Aanmerkelijkbelanghouders (die meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap bezitten) krijgen met ingang van 2024 te maken met 2 schijven in box 2 waarmee de inkomsten uit hun belang worden belast (dit tarief is nu 26,9%). Een schijf van 24,5% (tot € 67.000) en een van 31% voor het bedrag daarboven. Daarnaast is het mogelijk dat het toptarief wordt verhoogd.
 3. Budget EIA en MIA/Vamil verhoogd
  Ondernemers die gebruikmaken van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor speciale subsidies: de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Met deze milieu-investeringsaftrek kunnen ondernemers tot maximaal 36% van het investeringsbedrag aftrekken van hun winst. De budgetten voor deze regelingen worden de komende jaren stapsgewijs verhoogd. Het loont dus om dit goed voor je cliënten te monitoren, bijvoorbeeld op basis van je vorige aangiften.
 4. Dotatie FOR vervalt
  Op dit moment kunnen ondernemers van wie de winst wordt belast in de inkomstenbelasting gebruikmaken van een speciale fiscale faciliteit om te sparen voor de oude dag: de zogenaamde fiscale oudedagsreserve (FOR). In de toekomst zal over deze fiscale reservebelasting worden betaald. Vanaf 2023 kan er niet meer gefaciliteerd worden opgebouwd voor de fiscale oudedagsreserve. Over een opgebouwde oudedagsreserve hoeft echter niet direct belasting te worden afgedragen.
 5. Leegwaarderatio verhuurde woning verhoogd
  De leegwaarderatio is een percentage van de WOZ-waarde van een woning die wordt bepaald door de verhouding van de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ-waarde van de woning. In 2023 wordt dit percentage verhoogd. Dit betekent dat de waarde van de verhuurde woning in box 3 stijgt en de verhuurder meer belasting in box 3 moet betalen. De leegwaarderatio gaat voor het hoogste percentage uit de tabel naar 100%.
 6. Middelingsregeling afgeschaft
  De middelingsregeling biedt mensen met een sterk wisselend inkomen de mogelijkheid om hun inkomen over drie jaar te middelen. Te veel betaalde belasting kon op deze manier worden teruggekregen. Per 2023 wordt deze regeling echter afgeschaft. Dit is met name nadelig voor wisselende inkomens van meer dan € 69.398. Het laatste middelingstijdvak dat mogelijk wordt (volgens het coalitieakkoord), is 2022-2024.
 7. Zelfstandigenaftrek verlaagd
  De zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting wordt met ingang van 2023 tot en met 2027 (in drie stappen van € 1.280,- en één stap van € 1.270,- euro) afgebouwd van € 6.310,- naar € 900,-. De aftrek kan daarbij nog maar worden verrekend tegen maximaal 36,93% in plaats van de huidige 40%.

Loonbelasting (LB)

 1. Elektrische auto
  De bijtelling voor volledig elektrische auto’s verandert in 2023 niet en blijft 16%. Wat wel wijzigt, is de drempelwaarde. Deze gaat in 2023 van € 35.000,- naar € 30.000,-. Dit betekent dat voor het deel van de cataloguswaarde dat boven dit bedrag ligt, 22% bijtelling geldt.
 2. Reiskostenvergoeding verhoogd
  De hoogte van de onbelaste reiskostenvergoeding die werkgevers aan hun personeel kunnen betalen wanneer zij met eigen vervoer naar en van het werk reizen, gaat vanaf 2023 eindelijk omhoog. De reiskostenvergoeding bedraagt per 1 januari 2023 0,21 eurocent per kilometer en zal per 1 januari 2024 verder stijgen naar 0,23 eurocent.
 3. Schenkbelasting: jubelton eigen woning afgeschaft
  De jubelton, een populaire benaming voor de maximale belastingvrije schenking die je kan doen voor de aankoop van een eigen woning, wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Per 1 januari 2023 wordt de eenmalige vrijstelling voor kinderen al verlaagd naar € 28.947,-.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

 1. Lage Vpb-tarief over max € 200.000,-
  Volgend jaar gaan Bv’s en andere rechtspersonen die meer dan € 200.000,-  winst behalen meer vennootschapsbelasting betalen. Het mkb-tarief (de eerste schijf in de Vpb van 15%) geldt namelijk vanaf 1 januari voor de eerste € 200.000,- in plaats van voor de eerste € 395.000,- zoals afgelopen jaar het geval was. Ook rechtspersonen met een winst tot € 200.000,- gaan meer vennootschapsbelasting betalen omdat het lage tarief in 2023 wordt verhoogd van 15% naar 19%.
 2. Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
  Om te voorkomen dat steeds meer grootaandeelhouders bij de eigen onderneming geld lenen zonder daar belasting over te betalen, komt het kabinet met een nieuwe wet: ‘Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter bestrijding van belastinguitstel en -afstel als gevolg van excessief lenen bij een eigen vennootschap’ (oftewel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’). Door deze wet krijgen aanmerkelijkbelanghouders te maken met een heffing als de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 700.000,- bedragen.

“Het zijn economisch gezien roerige tijden voor het bedrijfsleven, en voor het midden- en klein bedrijf in het bijzonder, denk aan uitdagingen met inflatie, grondstoftekorten en een lage personeelsbezetting. Daarbij staan er weer behoorlijk wat belastingwijzigingen op de planning in 2023. Bij Exact vinden we het belangrijk om onze klanten hierin mee te nemen en hen te ontzorgen van administratieve lasten door zoveel mogelijk te automatiseren. Aandacht voor de nieuwe regelingen is belangrijk, want mogelijk is er komend najaar al actie nodig. We adviseren dan ook om goed voor te bereiden op de komende aangiften”, aldus, Tom de Kleijn, Product Manager bij Exact.

 

Bron: Exact - partner AccountancyWorld

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
23 sep Gemiddelde omzetgroei mkb in maand tijd gehalveerd 
23 sep Caseware breidt wereldwijde voetafdruk uit met de overname van haar strategische partner en softwaredistributeur Audicon
23 sep ABN AMRO: veel kantoren voldoen nog niet aan duurzaamheidseisen
23 sep Bedrijven boeken recordwinst in tweede kwartaal
23 sep Hét accountancy event van 2022, ben jij erbij?
23 sep Webinar Novak en KING Software
22 sep Duits OM doet inval bij KPMG in Frankfurt
22 sep Global Financial Centres Index: New York bovenaan, Moskou daalt
22 sep Belegger ziet bijna 10 miljard euro aan aandelenwaarde verdampen
22 sep Prinsjesdag 2022: de belangrijkste wijzigingen voor jouw aangifte
22 sep Bij AFAS ben je welkom voor fiscaal: ‘’Jij wil toch kunnen vertrouwen op je fiscale leverancier?’’
22 sep Kom naar hét NIVE Controllerscongres op 12 oktober 2022
21 sep Adriaansens: 'Steun mkb'ers moet in november geregeld zijn'
21 sep Hoe ver bent u met digitalisering? Laat het ons weten en maak kans op een VVV-bon!
21 sep Hoger minimumloon kost werkgevers en overheid miljarden
21 sep Ondernemers bezorgd over lastenverzwaringen en hogere lonen
21 sep Prinsjesdag 2022: de belangrijkste maatregelen op een rij
21 sep Whitepaper: Voordelen van online salarissoftware
21 sep Hoe OZCAR zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
20 sep Overheid wees onterecht coronasteun voor groep starters af
20 sep Nieuwe rol voor NBA-directeur Berry Wammes
20 sep Bloomberg: veel Europese banken geven alleen mannen topfuncties
20 sep Europese Unie wil EU first kunnen opleggen aan leveranciers in crisistijd
20 sep Exact Accountancydag 28 september – Tijd voor Toekomst
20 sep Column Theo Gommer: Fiscaal Pensioenrecht
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?