Flynth op koers, omzet 4% gestegen

24-05 08:29 | bron: Accountancyworld

ARNHEM - Flynth adviseurs en accountants heeft in 2018 een omzet gerealiseerd van € 133 miljoen. Flynth heeft in 2018 op meerdere fronten fors geïnvesteerd in kwaliteit en medewerkers. Het ligt hiermee op koers van de ingezette strategie van groei als dienstverlener voor ondernemers in Nederland.

De omzetstijging is in de volle breedte van de dienstverlening gerealiseerd, waarbij Audit een omzetgroei heeft gerealiseerd van 8%. Het aantal medewerkers is gegroeid met ruim 100 medewerkers. Bas Hidding, voorzitter Raad van Bestuur, is tevreden met de jaarcijfers. “We willen als Flynth de beste dienstverlener zijn voor ondernemers, met hoogwaardige data- en kennisgedreven dienstverlening. Hiervoor moeten we zelf ook groeien en gezond blijven. De cijfers laten zien dat we hierin op de goede weg zijn.”

Investeren in kwaliteit

Voor Hidding zijn de cijfers niet de crux van het afgelopen jaar. Belangrijkste nieuws voor hem is dat Flynth in 2018 volop heeft geïnvesteerd in de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten. Op meerdere fronten: in de uniformering van werkprocessen, maar ook in de vaktechnische kwaliteit en de advieskwaliteit van medewerkers. Hidding: “Met de investeringen in kwaliteit is een solide basis gelegd voor verdere groei en verbetering van het bedrijfsresultaat. De investeringen passen bij onze strategie van klantfocus. Ze zorgen ervoor dat we in 2019 onze adviesdienstverlening kunnen uitbouwen en onze groei in Flynth Audit voortzetten”

Behoud en werving medewerkers

In de huidige krappe arbeidsmarkt is behoud van bestaande medewerkers én werving van nieuwe medewerkers een belangrijke randvoorwaarde voor groei. Op dat front heeft Flynth het in 2018 goed gedaan. Via interne opleidingen en het cultuurprogramma De Expeditie investeerde Flynth in behoud en inzetbaarheid van bestaande medewerkers. Tegelijkertijd verwelkomde Flynth een grote groep nieuwe medewerkers. Mensen die er, aldus Hidding, voor kiezen om te werken bij ‘een kantoor dat niet alleen pal naast de ondernemer staat, maar dat ook de eigen medewerkers én de maatschappij als belangrijke stakeholders ziet’.

Extra expertise Raad van Bestuur

In 2018 verwelkomde Flynth met Leonieke van der Meer ook een nieuw lid van de Raad van Bestuur. Van der Meer brengt extra expertise in op het gebied van IT. Onmisbare expertise, volgens Hidding. ” Digitalisering biedt ons kansen om klanten extra toegevoegde waarde te bieden. De analyse van bedrijfscijfers wordt steeds belangrijker. Door data te duiden en waar mogelijk te vergelijken, kunnen we ondernemers hoogwaardig advies geven. Daar hebben we ook in 2018 al op ingezet met behulp van IT, IT is ook bij Flynth steeds meer een drijvende kracht in onze business én bedrijfsvoering.”

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor 2019 zijn goed. Ook in 2019 focust Flynth op het waarmaken en nader invullen van de beste ondersteuning voor ondernemers in Nederland. Daarbij hoort onder andere verdere uitbouw van data- en kennis gedreven advies- en auditdiensten. Speciaal aandacht krijgt advisering en ondersteuning van ondernemers rond oplossingen voor energie transitie en duurzaamheid. Ook zet Flynth in 2019 extra in op duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers. Het maatschappelijke profiel en de coöperatieve instelling van Flynth blijven onveranderd. Wat er verdiend wordt, wordt zoveel mogelijk geïnvesteerd in mensen, kennis en productontwikkeling, gedeeld met de medewerkers en gebruikt voor maatschappelijke projecten via Flynth & Co .

Download hier het jaarverslag 2018

 

Bron: persbericht Flynth - partner AccountancyWorld

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
19 jun NBA-handreiking 1141, Data-analyse bij de controle definitief
19 jun Top Big Four erkent dat auditkwaliteit moet verbeteren
19 jun Nederland op zesde plaats IMD World Competitiveness Ranking
19 jun Software voor de accountancy adviespraktijk lang niet altijd bekend
19 jun Casestudy: De adviesomzet is erg gestegen
19 jun Novak Actueel | Voldoen uw klanten aan hun wettelijke bewaarplicht?
18 jun Definitieve streep door AFM-boetes EY en PwC
18 jun Dekker wil beslagvrije voet voor bankrekening
18 jun Accountancy Expo 2019: Niet te missen ICT-innovaties
18 jun Fintech, wat kàn ik daarmee als ondernemer?
18 jun Flynth over online samenwerken, efficiency en adviseren: ‘Client Online is het schakelpunt tussen ons en de klant’
17 jun SRA en Inspectie SZW overleggen over werkdruk
17 jun IIRC werkt samen met NBA aan Integrated Thinking
17 jun Van Dijkhuizen stopt na huidige termijn als CEO van ABN AMRO
17 jun Novak Actueel | Lenen van de bv (inclusief rekening-courant)
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?