Miljarden aan coronaschulden worden niet geïnd door personeelsgebrek Belastingdienst

Van alle openstaande belastingschulden van bedrijven komt waarschijnlijk 5,7 miljard euro niet terug bij de overheid, blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Door personeelsgebrek is de Belastingdienst slecht in staat de schulden te innen.
 
Bij coronaschulden gaat het om uitgestelde belastingen voor ondernemers van tijdens de coronapandemie. Bedrijven konden toen uitstel van allerlei belastingen aanvragen. Door deze regeling voorkwam de overheid dat veel bedrijven door de lockdowns direct failliet zouden gaan.

Vanaf april 2022 moeten de ruim 400.000 grote en kleine bedrijven die samen ruim 40 miljard euro aan belastingschulden opbouwden die toch gaan terugbetalen. 

De bedrijven mogen dat in termijnen doen en ze hebben er tot eind 2029 de tijd voor. Maar ze moeten al wel beginnen met afbetalen. Wanneer ze dat niet doen zou de belastingdienst beginnen met het invorderen van de coronaschulden.

Van alle coronaschulden is 26 miljard euro inmiddels terugbetaald. Begin 2024 stond er bij ruim 210.000 bedrijven nog ongeveer 14 miljard euro aan schulden open. De Algemene Rekenkamer constateert nu dat 5,7 miljard hiervan "moeilijk of niet inbaar" zal zijn.

Het gaat dan om schulden van meer dan 90.000 bedrijven die niet kunnen of willen terugbetalen. Een op de tien van deze bedrijven is inmiddels failliet of zit in de schuldsanering. Maar veel andere bedrijven betalen ook hun schulden niet terug, ondanks meerdere dringende verzoeken van de Belastingdienst.

Het demissionaire kabinet deelde vorig jaar dat 2,5 miljard euro van de coronaschulden oninbaar zou zijn. Deze week wordt een nieuwe update verwacht van het ministerie van Financiën. De Algemene Rekenkamer denkt dat het bedrag nog veel hoger zou kunnen uitvallen.

Bedrijven die nog helemaal niet zijn begonnen met terugbetalen zijn al goed voor 2,9 miljard euro aan schulden. De Algemene Rekenkamer denkt dat geld daar alleen nog op te halen is via dwangvorderingen. Maar die vinden zelden plaats.

Innen blijkt lastig door personeelsgebrek bij de Belastingdienst. Normaal gesproken kun je niet zomaar belastingschulden niet betalen. Zeker niet na een verstuurd dwangbevel. Die dwangbevelen worden automatisch verstuurd.

Maar volgens de Algemene Rekenkamer heeft de Belastingdienst te weinig mensen om een deurwaarder af te sturen op de bedrijven, iets dat wel zou moeten als continu niet wordt betaald. Dus kunnen bedrijven aanmaningen en dwangbevelen langer negeren.

De afdeling Toezicht, die dwangbevelen moet regelen, komt meer dan 1.000 werknemers tekort. 400 daarvan zijn nodig om achter coronaschulden aan te zitten. Het is voor de Belastingdienst ook moeilijk om extra mensen te vinden.

De Algemene Rekenkamer vreest dat het uitblijven van sancties gevolgen heeft voor de belastingmoraal van ondernemers. "Ze kunnen zich minder gaan houden aan belastingwet- en regelgeving", aldus de Algemene Rekenkamer.

Laatste nieuws