Zzp-organisatie en Staat voor de rechter om verdeling coronasteun

De rechter in Den Haag buigt zich maandag over de vraag of coronasteun wel eerlijk is verdeeld tussen werknemers in loondienst en zzp'ers. De Werkvereniging, een platform voor zelfstandig werkenden, vindt van niet en had de Staat hierover gedagvaard.

Volgens de vereniging hebben zzp'ers verhoudingsgewijs veel te weinig steun gekregen. Mensen met een eigen onderneming zonder personeel werden namelijk maximaal tot bijstandsniveau gecompenseerd voor inkomstenverlies door de lockdowns. Dit terwijl werknemers in loonsteun hun netto besteedbare inkomen gelijk hielden.

Volgens de zzp-organisatie heeft de Staat hiermee in strijd met het gelijkheidsbeginsel gehandeld. "Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is hier wat dat betreft klip-en-klaar over", stelt de Werkvereniging.

De Werkvereniging klaagde de Staat hierover vorig jaar al aan. Volgens de belangenbehartiger kunnen zelfstandigen, als de zaak in het voordeel van de zzp'ers wordt beslist, straks met de uitspraak in de hand alsnog aanvullende compensatie van hun misgelopen inkomen moeten kunnen eisen. Ook zou dit gevolgen hebben voor toekomstig overheidsbeleid bij pandemische omstandigheden. De zaak dient maandag om 09.30 uur in Den Haag.

 

Bron: ANP

Laatste nieuws