Eerste reactie commissarissen accountantskantoren op NBA-cultuuronderzoek

Onlangs verscheen het rapport ‘Een beroep met waarde(n)’, met de bevindingen van het NBA-cultuuronderzoek. Vooruitlopend op de publicatie organiseerde de NBA eind september een bijeenkomst voor commissarissen van accountantskantoren met een Wta-vergunning. Bekijk hier een eerste reactie op de resultaten tijdens deze bijeenkomst.

NBA-programmadirecteur Cultuur & Beroepsontwikkeling Berry Wammes presenteerde tijdens de bijeenkomst kort de resultaten van het onderzoek. Vervolgens gingen de aanwezige commissarissen hierover in gesprek met enkele NBA-vertegenwoordigers, sociale- en organisatiepsycholoog Naomi Ellemers (universiteitshoogleraar bij de Universiteit Utrecht en oud-commissaris bij PwC) en ook met elkaar. De discussie werd geleid door Wim Bartels (partner Deloitte). 

 
 
Bron: NBA

Meer over


NBA

Laatste nieuws