Nibud: lage inkomens zijn te afhankelijk van tijdelijke toeslagen

UTRECHT - Nederlanders met lage inkomens zijn te afhankelijk van tijdelijke toeslagen. Daarvoor waarschuwt het Nibud na nieuwe koopkrachtberekeningen op basis van de miljoenennota. "Een alleenstaande in de bijstand kon dit jaar met alle tijdelijke maatregelen en zonder tegenslagen rondkomen, maar als je volgend jaar 72 euro minder kunt besteden, kom je elke maand te kort", aldus directeur Arjan Vliegenthart.

Het Nibud heeft becijferd dat de meeste Nederlandse huishoudens volgend jaar meer te besteden hebben dan dit jaar, dankzij loonstijgingen en verhoging van de bijstand en het minimumloon. Maar het verdwijnen van de energietoeslag betekent een koopkrachtdaling voor de huishoudens met de laagste inkomens. Het Nibud ziet bijvoorbeeld dat de koopkracht voor een alleenstaande met bijstand in 2024 daalt met 4,3%.

"Deze regering is geconfronteerd met allerlei onverwachte gebeurtenissen zoals de oorlog in Oekraïne en een torenhoge inflatie. Desondanks hebben ze veel gedaan om huishoudens met lage inkomens te helpen. Dat neemt niet weg dat uit deze berekeningen blijkt dat de afhankelijkheid van (tijdelijke) toeslagen eigenlijk te groot is", aldus Vliegenthart.

Uit de berekeningen van het Nibud komt ook naar voren dat gezinnen met meerdere kinderen profijt hebben van de wijzigingen in het kindgebonden budget. Hun koopkracht stijgt met bedragen tussen de 50 en 370 euro. Zelfs een tweeverdienershuishouden met drie kinderen en een inkomen van 135.000 euro heeft ook nog recht op kindgebonden budget doordat de bedragen flink zijn verhoogd. "Je kunt je afvragen of dat wenselijk is", aldus de directeur van het Nibud.

Verder zullen huurders die recht hebben op huurtoeslag volgend jaar profiteren van de verhoging van de maximale huurtoeslag. Daar staat tegenover dat de tijdelijke verhoging van de zorgtoeslag die dit jaar geldt, volgend jaar vervalt. Dat zou huishoudens met een laag inkomen maandelijks met 30 tot 50 euro raken. "We zien binnen de toeslagen grotere verschuivingen dan in andere jaren. Bij de ene toeslag komt er wat bij, de andere wordt juist lager. Het is goed om daar rekening mee te houden", aldus Vliegenthart.

 

Bron: ANP

Laatste nieuws