Nieuwe rol Hans Scholten, lid raad van bestuur ABAB, met focus op groeiende complexiteit regelgeving

TILBURG - Hans Scholten, lid raad van bestuur van ABAB, gaat zich in een nieuwe rol binnen ABAB richten op de groeiende complexiteit van nieuwe regelgeving en compliance vraagstukken, waarmee accountantsorganisaties in toenemende mate worden geconfronteerd. Hij gaat zich, vanuit zijn verantwoordelijkheid als bestuurder, volledig richten op de verdere ontwikkeling van deze expertisegebieden binnen de organisatie.

Expertise breder inzetbaar maken
Hans Scholten kijkt uit naar zijn nieuwe rol binnen ABAB: “Ik ben trots op de bijdrage die ik sinds 2005 aan de gezonde groei en ontwikkeling van ABAB heb mogen leveren. Vorig jaar was een mooi hoogtepunt toen we onze strategie voor de komende jaren ‘ABAB, Van Betekenis’ hebben vastgesteld. De afronding van dit strategieproces was voor mij een goed moment om een nieuwe uitdaging binnen ABAB aan te gaan. De accountancysector krijgt de komende jaren in toenemende mate en steeds sneller met belangrijke veranderingen te maken. De kennis en ervaring die ik op die expertisegebieden heb opgebouwd door de jaren heen wil ik graag breder beschikbaar maken voor zowel de eigen organisatie als voor onze klanten”.

Arnout Traas, voorzitter raad van commissarissen, zegt: “We zijn Hans dankbaar voor zijn grote betrokkenheid en de rol die hij al die jaren binnen onze organisatie heeft gespeeld. ABAB vindt het heel belangrijk om een vertrouwenspersoon en business partner te zijn van ondernemers. Om die rol goed te kunnen vervullen, vraagt dat ook veel van je eigen organisatie. We willen expert zijn, ook als er complexe vraagstukken op tafel liggen. Zoals in het geval van nieuwe, complexe, regelgeving en compliance vraagstukken. In zijn nieuwe rol gaat Hans daarin een waardevolle bijdrage leveren”.

 

Bron: ABAB

Laatste nieuws