Nieuwe Handreiking 1137 – Corruptie, werkzaamheden van de accountant

De NBA publiceert vandaag een nieuwe versie van Handreiking 1137. De nieuwe versie biedt waardevolle handvatten om corruptierisico's te identificeren en om passende controlewerkzaamheden uit te voeren. De Handreiking is niet alleen bedoeld voor openbaar accountants, maar ook voor interne accountants en accountants-in-business. Nieuw is ook het aparte hoofdstuk over samenstellingsopdrachten.

De handreiking kent een nieuwe opzet. Om het document toegankelijker te maken zijn praktijkvoorbeelden en schema's toegevoegd, en kun je doorklikken naar toepasselijke paragrafen en externe bronnen.

De vernieuwde concept NBA-handreiking 1137 Corruptie, werkzaamheden van de accountant is in de zomer van 2023 ter consultatie aangeboden. In totaal zijn 15 consultatiereacties ontvangen. Hieruit blijkt dat het onderwerp leeft. De reacties hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het verder verbeteren van de handreiking. Op de projectpagina vind je de reacties en hoe deze zijn verwerkt.

Meer over


NBA

Laatste nieuws