CROP betreedt de markt van pre-audit services

CROP accountants & adviseurs is uitgebreid met een nieuwe dienst voor klanten: pre-audit services. Met een pre-audit kan de accountantscontrole efficiënter uitgevoerd worden.

Een pre-audit draait om het controle klaar maken van de financiële administratie. Het is het voorbereidende werk voor de controle van de jaarrekening.

Het doel van de pre-audit is dat de financiële administratie op orde is voor de start van de controle en dat er bij start van de controle een goede concept jaarrekening beschikbaar is. De ervaring leert dat dat een flinke besparing kan opleveren bij de controle van de jaarrekening.

Jos de Beule, director accountancy & advies bij CROP legt uit waarom dit belangrijk is: “Vaak moeten op het laatste moment voor de controle van de jaarrekening nog allerlei zaken in de financiële administratie toegelicht of aangepast worden. Ook wordt niet altijd begrepen wat de controlerend accountant nu precies van de onderneming nodig heeft. Dat zorgt voor extra werkdruk op de toch al drukke financiële afdeling van een onderneming.”

“Met pre-audit services zorgen we er samen met de onderneming voor dat er bij aanvang van de controle een concept jaarrekening klaarligt die voldoet aan alle wettelijke vereisten, inclusief onderliggende specificaties die van voldoende niveau zijn om gecontroleerd te worden.”

De reden dat CROP nu start met pre-audit services is onder andere de druk op de controleafdeling. Door de krapte op de arbeidsmarkt zien we dat de werkdruk toeneemt.

Wanneer er dan verstoringen in het controleproces optreden omdat de administratie niet op orde is, dan stuurt dat de planning in de war, wat weer voor extra werkdruk zorgt. Deze cirkel wil CROP met pre-audit services doorbreken.

Maurice van der Sluis, director assurance bij CROP: “Je ziet bij controlerend accountants twee typen controleurs. De ene vindt het leuk en interessant om zaken samen met klanten uit te zoeken en recht te zetten. De andere ziet dat als een verstoring van zijn controlewerkzaamheden en wil zich volledig focussen op het controleren.”

“Los van de tijdsbesparing voor de klant denken we, door deze zaken van elkaar te scheiden, voor beide categorieën medewerkers een aantrekkelijk werkgever te blijven.”

Lees meer over onze pre-audit dienstverlening op de pre-audit dienstverleningspagina.

 

Foto: Jos de Beule (links) en Maurice van der Sluis (rechts)

Bron: CROP

Meer over


Laatste nieuws