PwC: belastingbijdrage Nederlands bedrijfsleven is 298 miljard

De totale belastingbijdrage van het Nederlands bedrijfsleven bedroeg vorig jaar 298 miljard euro, aldus PwC op basis van eigen berekeningen. Dit geld komt terecht in de schatkist, de sociale fondsen en bij de Europese Unie. PwC maakt de belastingbijdrage, die tot nu toe onbekend was, de dag voor Verantwoordingsdag bekend.

Op Verantwoordingsdag leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van het jaar ervoor. Het kabinet presenteert op de derde woensdag in mei het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen van alle ministeries.

Tijdens het debat over het Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer in november 2023 werd gevraagd hoeveel belasting de top 100 bedrijven en de 4000 grootste bedrijven in Nederland afdragen, uitgesplitst naar belastingmiddel. De minister van Financiën gaf destijds aan dat deze inzichten op korte termijn niet beschikbaar waren.

"Met dit rapport geven we inzicht in de tot nu toe onbekende belastingbijdrage van het bedrijfsleven en voegen we feiten en cijfers toe die nodig zijn om het debat over het ondernemingsklimaat te kunnen voeren", aldus Janet Visbeen, voorzitter van de belastingadviespraktijk en bestuurslid van PwC Nederland.

PwC benadrukt het belang van dit debat, omdat het ondernemingsklimaat in Nederland onder druk staat nu steeds meer bedrijven overwegen hun uitbreidingsinvesteringen buiten Nederland te doen. Ze roept de overheid op de cijfers over de belastingbijdrage van het bedrijfsleven, de publieke sector en particulieren beschikbaar te maken. Transparante overheidsfinanciën zijn volgens haar van groot belang voor het vertrouwen in de overheid.

 

Bron: ANP

Meer over


PwC

Laatste nieuws