Adviescollege: nieuwe regels leiden weer tot hogere kosten

Voorstellen voor nieuwe regels die vorig jaar zijn ingediend, leveren opnieuw honderden miljoenen euro's aan kosten op. Dat meldt het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) in een jaarverslag. Het merendeel, een toename van zo'n 275 miljoen euro aan jaarlijkse kosten, komt bij bedrijven te liggen.

De bedragen zijn een optelsom van berekeningen van ministeries. Wanneer ze nieuwe regels voorstellen, moeten ze een inschatting maken van de regeldruk die dat oplevert, oftewel de kosten die de naleving van de regels met zich meebrengt. Het gaat niet om belastinggeld, maar om kosten van bijvoorbeeld extra werkuren.

De uiteindelijke bedragen kunnen lager uitvallen omdat wetten nog worden aangepast of niet worden ingevoerd. Nieuwe regels moeten uiteraard ook maatschappelijke baten opleveren, maar die zijn niet in de berekeningen meegenomen.

De onderbouwing die de ministeries bij hun plannen aanleveren, is volgens ATR verslechterd. In 60 procent van de gevallen gaf het adviescollege vorig jaar het advies 'niet indienen' of 'niet indienen, tenzij'. Het is de eerste keer dat ATR meer onvoldoendes dan voldoendes uitdeelde. Het percentage adviezen met het meest negatieve oordeel is wel iets gedaald, van 17 naar 15 procent. In totaal bracht ATR 103 adviezen uit.

Intussen staat regeldruk juist in de 'maatschappelijke schijnwerpers', aldus ATR in het jaarverslag. Collegevoorzitter Marijke van Hees: "het is opmerkelijk dat de maatschappelijke aandacht voor regeldruk zich niet vertaalt in meer aandacht voor de onderbouwing van de regeldrukgevolgen van voorgenomen regelgeving."

Laatste nieuws