Kabinet wil geen verbod op detachering arbeidsmigranten

Het kabinet is niet van plan bepaalde sectoren, zoals de vleesverwerkende industrie, te verbieden werknemers via flexibele arbeidsovereenkomsten te laten werken. Dit was een van de aanbevelingen van de Adviesraad Migratie, maar demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) vinden dat een te vergaande maatregel.

Ook het verhogen van boetes of het aanleggen van een zwarte lijst van werkgevers die arbeidsmigranten uitbuiten, komt er (nog) niet. Dat schrijven van Gennip en van der Burg in reactie op het rapport 'Geen derderangsburgers. De risico's voor gedetacheerde arbeidsmigranten en de Nederlandse samenleving' van de adviesraad, dat twee maanden geleden is gepubliceerd.

Het kabinet werkt aan een toelatingsstelsel dat misstanden in de uitzendsector moet tegengaan, schrijven de bewindslieden. Uitzendbureaus mogen dan alleen uitzendkrachten detacheren als zij aan een aantal voorwaarden voldoen, die zijn gericht op het tegengaan van misstanden.

Voordat Van Gennip boetes verhoogt, wil ze eerst onderzoeken of hogere boetes bijdragen aan het bestrijden van misstanden en de verbetering van de positie van kwetsbare werknemers. Pas als dat onderzoek klaar is, besluit ze tot een eventuele significante verhoging van boetes.

 

Bron: ANP

Laatste nieuws