BFT publiceert Jaarverslag 2023

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag 2023 gepubliceerd. Het jaarverslag geeft een overzicht van wat BFT afgelopen jaar als onafhankelijk toezichthouder heeft ondernomen om zorg te dragen voor integere financieel-juridische dienstverlening. Ook biedt het inzicht in hoe BFT zijn organisatie inricht om de uitvoering van taken verder te professionaliseren.

"2023 was een jaar waarin we slagen hebben gemaakt op de reeds ingezette koers. De drie ambities die wij voor onze strategie in 2022 formuleerden, hebben in 2023 meer handen en voeten gekregen. Het sturen op duurzame impact, het bestrijden van ondermijning en het inspelen op technologische ontwikkelingen werden ondersteund door onder meer de intensivering van de samenwerkingen, de focus van de Analyse-unit en de implementatie van een nieuw informatiesysteem inclusief dataveiligheidsactiviteiten," aldus BFT.

"We bouwden verder aan het preventieve toezicht en de ketensamenwerking met onder andere de KNB en de KBvG. Ook draaiden we samen met de politie een pilot over bewustwordingsgesprekken met notarissen en stemden samenwerking met de Dekens van de NOVA af. Tevens verlengden we de arrangementen met de SRA en het RB en voerden we verkennende gesprekken met de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB)."

"Afgelopen jaar herijkten we daarnaast onze missie, visie en kernwaarden. Tevens vond er een ZBO-evaluatie door de Kwink Groep plaats over de periode 2018-2022. Eén van de conclusies hierbij is dat het BFT een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat de uitwerking van het toezicht nog steeds een gedegen indruk maakt. De aanbevelingen zijn welkom en helpen ons om doelmatig en doeltreffend te blijven functioneren. Ze passen goed in onze strategie, waarbij het BFT erop gericht blijft om zijn toezicht op een zo impactvolle wijze uit te oefenen."

BFT voerde 134 onderzoeken uit bij het notariaat en 31 onderzoeken bij gerechtsdeurwaarders. Inzake de naleving op de Wwft voerde het BFT 231 onderzoeken uit.

Het jaarverslag is hier in te zien.

Laatste nieuws