NBA wil bevoegdheden uitbreiden

De NBA pleit voor "duidelijker verhoudingen en een zuiverder scheiding" tussen de opstellers van regelgeving voor accountants en controle op de naleving daarvan door de AFM. De NBA wil, naast verordeningen voor individuele accountants, ook maatregelen gericht op accountantsorganisaties kunnen uitvaardigen. Dat zegt NBA-voorzitter Kris Douma in het FD. De NBA zoekt een oplossing voor praktische problemen die spelen bij de regulering van het beroep.

"Een deel van de problemen in de accountancy ligt bij de kantoren en daar kunnen wij nu niet of enkel met een omweg iets aan doen", aldus Douma tegen het FD. "We maken bijvoorbeeld één persoon, de kwaliteitsbepaler, met een u-bocht verantwoordelijk voor de kwaliteitsstandaarden van een heel kantoor. Of in het voorbeeld van de verklaring van onafhankelijkheid: De tekenend accountant wordt voor het hele team verantwoordelijk."

Het voornemen van de NBA om haar bevoegdheden uit te breiden, sluit aan bij de strategische update die al onderdeel was van het Jaarplan 2023 van de NBA. Daarin staat dat veel maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de audit gericht zijn op accountantsorganisaties, in plaats van op individuele leden.

Nu gaat het ministerie van Financiën over de wetgeving en toezichthouder AFM over de naleving in de wettelijke controlepraktijk. "Een aanpassing van de bevoegdheden zoals de NBA bepleit, staat op gespannen voet met het werk van de AFM", aldus het FD. "De toezichthouder, die over vergunningen voor accountants gaat, is de enige die kantoren direct kan aanspreken op hun functioneren en waar nodig sancties kan opleggen."

Douma geeft tegenover het FD aan dat de AFM als toezichthouder soms een eigen invulling geeft aan de open normen en regels voor accountants. Douma verwijst daarbij naar de digitale vragenlijsten die de AFM hanteert bij het toezicht op de accountantsorganisaties. "De huidige regels zijn daarom nu soms verwarrend. Daar kunnen wij, als wij de extra bevoegdheid hebben, een rol in spelen om dat te verbeteren", aldus Douma.

Laatste nieuws