RaboResearch: Handelssysteem kan stikstofuitstoot tegengaan

Een landelijk handelssysteem voor rechten om stikstof uit te mogen stoten kan helpen om de uitstoot door onder meer boeren te verlagen, aldus RaboResearch na onderzoek. Bedrijven die hun stikstofuitstoot terugbrengen, kunnen dan groeien of hun zogeheten emissierechten verkopen.

RaboResearch keek of zo'n handelssysteem een goed idee is nadat topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Sandor Gaastra hiervoor afgelopen januari had gepleit in economenblad ESB. Daarmee kan Nederland volgens hem deels de stikstofcrisis oplossen. Het systeem is vergelijkbaar met het al bestaande systeem waarmee CO2-uitstootrechten worden verhandeld.

Een handelssysteem voor stikstofuitstoot opzetten is wel ingewikkeld, melden de onderzoekers. Dat betekent bijvoorbeeld dat elk jaar moet worden gemeten hoeveel stikstof neerdaalt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De overheid moet aan de hand daarvan vervolgens bepalen hoeveel stikstof in elke regio uitgestoten en verhandeld mag worden. Om dit te kunnen doen zijn volgens de onderzoekers duidelijke gebiedsgrenzen nodig.

De onderzoekers erkennen dat er aan zo'n systeem ook nadelen zitten. Daar zou de overheid dan zoveel mogelijk rekening mee moeten houden bij het opzetten ervan. Zo zou het voor veehouders vrijwel onmogelijk kunnen worden om te groeien. Het beperken van de verhandelbaarheid van uitstootrechten tussen verschillende sectoren kan dit voorkomen, aldus de onderzoekers.

Laatste nieuws