NBA reageert op consultatie Jaarstaten Pensioenfondsen DNB

De NBA heeft op 23 februari 2024 gereageerd op de consultatie Voorgenomen wijzigingen van verslagstaten pensioenfondsen in het kader van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) van De Nederlandsche Bank (DNB). De voorgenomen wijzigingen brengen de eisen aan pensioenfondsen voor jaarstaten die aan DNB moeten worden verstrekt, in lijn met de WTP.

De NBA heeft naar deze consultatie gekeken met oog voor het publiek belang en de kwaliteit van de beroepsuitoefening door accountants. De NBA doet een aantal algemene observaties over de consistentie in verslaggeving (tussen de jaarstaten en de jaarrekening), de inzichtelijkheid in de veranderingen in de persoonlijke pensioenvermogens per leeftijdsgroep en openbare gegevens.

Tegelijk met de consultatie verslagstaten pensioenfondsen is de nieuwe Ontwerprichtlijn RJ610 (ORJ610) van de Raad voor de Jaarverslaggeving in consultatie. Deze laatste consultatie loopt tot 30 april. De NBA vraagt om nader overleg met de Raad voor de Jaarverslaggeving, zodat samenhang in de grondslagen voor verslaggeving wordt bereikt.

De administratie van het pensioenfonds wordt als gevolg van de Wet Toekomst Pensioenen zodanig ingericht dat de mutaties in de persoonlijke pensioenvermogens worden weergegeven. De NBA vraagt in de verslagstaten dit proces van administratievoering te volgen, zodat de administratie en de rapportage zoveel mogelijk gelijk zijn.

Verder vraagt de NBA aandacht voor transparantie over gegevens van (individuele) pensioenfondsen. De consultatie geeft geen inzicht in welke gegevens openbaar worden gemaakt, in welke frequentie. De NBA is voorstander van transparantie en stelt voor om een nadere discussie te voeren over het wenselijke transparantieniveau.

Tenslotte zijn een aantal observaties per staat opgenomen in een bijlage.

Tot en met vrijdag 1 maart 2024 kan er nog gereageerd worden op de consultatie.

Laatste nieuws