De Volksbank-topman Gribnau vertrekt in april na vier jaar

De Volksbank-topman Martijn Gribnau vertrekt in april bij de Volksbank. De in 2020 aangestelde directeur heeft besloten af te zien van een tweede termijn. "De afgelopen jaren waren bewogen en intensief. Het waren mooie tropenjaren die tegelijkertijd een wissel hebben getrokken op mijn privéleven", aldus Gribnau.

De bankier zegt trots te zijn op zijn jaren bij de Volksbank, maar ziet ook dat er nog "extra inspanningen" nodig zijn. "Bijvoorbeeld om onze IT-systemen en datakwaliteit verder te verbeteren. En dat we alles in het werk moeten stellen om zo snel mogelijk te voldoen aan de eisen die aan ons gesteld worden als poortwachter van het financiële systeem."

In augustus werd bekend dat de Volksbank niet genoeg deed om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft toen ook aangekondigd een boete te willen opleggen. Het is nog niet duidelijk hoe hoog die boete wordt. Van de toezichthouder heeft de Volksbank daarbij tot 1 april gekregen om zijn procedures te verbeteren.

Ook Jeroen Dijst, de eindverantwoordelijke op het gebied van risicobeleid, vertrekt in april. De raad van commissarissen zegt de zoektocht naar twee vervangers te zijn gestart.

 

Bron: ANP

Laatste nieuws