KPMG: veel meer plastic uit afval nodig voor verduurzaming

Nederland heeft veel meer plastic uit afval nodig om de grote duurzaamheidsambities op het gebied van recycling waar te kunnen maken. Dat stellen onderzoekers van KPMG in een nieuw rapport dat is gemaakt in opdracht van organisaties uit de recyclingwereld en de Nederlandse chemische industrie. Plastic afval moet in hun ogen beter worden gesorteerd en er zou ook meer plastic uit het buitenland moeten kunnen komen.

Volgens de studie ontstaat er komende jaren waarschijnlijk "een serieuze disbalans" tussen de verwachte vraag naar en het aanbod van plastic afval. De Nederlandse industrie heeft namelijk concrete plannen voor miljoeneninvesteringen in fabrieken voor chemische recycling, waardoor de capaciteit voor het recyclen van plastic afval kan verdubbelen tot meer dan 2200 kiloton in 2030.

De onderzoekers noemen dat laatste "goed nieuws" omdat recyclen veel klimaatvoordelen heeft. Maar ze becijferden ook dat de beschikbaarheid van plastic afval straks blijft steken op zo'n 1000 kiloton. "Dit betekent dat aanvullende maatregelen nodig zijn om het tekort op te heffen en ervoor te zorgen dat de Nederlandse industrie de Europese doelen voor klimaatneutrale productie en een circulaire plastic keten kan halen."

KPMG stelt onder meer maatregelen voor waarmee de samenwerking tussen industriële schakels verder wordt verbeterd. Er is volgens de onderzoekers nog veel extra plastic te halen uit commerciële en industriële afvalstromen. Ook zou er nog veel te winnen zijn door plastic afval meer al vooraf te sorteren en eenmaal ingezameld plastic beter na te sorteren. Nu zou circa 70% van de jaarlijks ingezamelde hoeveelheid plastic namelijk alsnog worden verbrand.

 

Bron: ANP

Meer over


Laatste nieuws