Aangepaste voorbeeldteksten juridische transacties; inbreng, fusie en splitsing

De NBA heeft aangepaste voorbeeldteksten voor juridische transacties gepubliceerd (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).  

Met deze aanpassingen sluiten de rapportages beter aan op:

  • het doel van de rapportage;
  • de werkzaamheden van de accountant; en
  • de terminologie in de voorschriften van de wetgever. In lijn daarmee wordt in de paragrafen over de basis voor het controleoordeel verwezen naar de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.

Lees meer op de website van de NBA

Laatste nieuws