Rechter buigt zich over aanvragen coronasteun Van der Valk

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaalt dinsdag op hoeveel coronasteun hotels van familiebedrijf Van der Valk recht hebben. De keten had ruim zestig hotels aangemeld als mkb-bedrijven, maar de minister vond dat de keten telt als één bedrijf. Daardoor kreeg Van der Valk veel minder steun.

De landsadvocaat stelde zich op het standpunt dat de minister de vrijheid had om een keuze te maken over welke bedrijven de TVL-steun zouden krijgen.

De zaak draait vooral om de keuze van de minister om de Tegemoetkoming Vaste Lasten, zoals de subsidie voluit heet, in eerste instantie alleen aan mkb-ondernemingen toe te kennen. Daardoor konden concurrenten van Van der Valk die maar één hotel hadden wel vanaf zomer 2020 een beroep doen op steun. Maar de hotels van Van der Valk, die naar eigen zeggen dus eigenlijk onafhankelijk bestierd worden, konden dat niet. Het bedrijf vindt dat de minister ten onrechte Van der Valk uitsloot.

Uiteindelijk kwam er ook een TVL-regeling voor grotere ondernemingen, al maakten die als concern vanaf het begin van 2021 hooguit aanspraak op hetzelfde bedrag als mkb-bedrijven. Zo kregen alle Van der Valk-hotels samen een kleine 34 miljoen euro aan steun. Hadden zij als mkb-bedrijven steun gekregen dan was dit mogelijk 120 miljoen euro hoger geweest. Volgens Van der Valk is dit in strijd met de gelijkheids- en evenredigheidsbeginselen.

De uitspraak van de rechter is dinsdag na 14.30 uur.

 

Bron: ANP

Laatste nieuws