Bestuursverslag NBA

HOOFDDORP - Op 4 juli was de maandelijkse vergadering van het bestuur van de NBA.

Onderwerpen die besproken zijn:

  • Accountant van de toekomst
  • Jaarplanning 2023 en 2024
  • Rapportage portfoliomanagement
  • Regelgeving
  • Bestuursportefeuilles

Notulen NBA-bestuur 4 juli 2023

 

Bron: NBA

Laatste nieuws