Een vast aanspreekpunt binnen de Belastingdienst met HT

DEN HAAG - Novak heeft een convenant horizontaal toezicht (HT) met de Belastingdienst. Mkb-accountantskantoren die aangesloten zijn bij Novak kunnen aan het convenant deelnemen. Dit biedt u een kwaliteitsraamwerk, bestaande uit een vaktechnisch bureau, een acceptatieprocedure voor accountantskantoren en een toetsingskader. Afgelopen jaar sloten een aantal Novak-kantoren zich weer aan bij horizontaal toezicht. Heeft uw accountantskantoor ook belangstelling voor horizontaal toezicht? Stuur dan een email naar novak@novak.nl.

Klik hier voor meer informatie

 

Bron: Novak - partner AccountancyWorld 

Laatste nieuws