UWV: groei werkgelegenheid in Nederland vertraagt volgend jaar

AMSTERDAM - De groei van de werkgelegenheid in Nederland zal dit jaar nog licht doorzetten, maar volgend jaar bijna stilvallen. Dat voorspelt het UWV in zijn arbeidsmarktprognose. De oorzaak ligt volgens het UWV bij de krapte op de arbeidsmarkt en de lagere economische groei.

Voor dit jaar verwacht het UWV dat het aantal banen met 1,4% zal toenemen, wat gelijk staat aan zo’n 165.000 banen. Voor volgend jaar zal het gaan om ongeveer 61.000 banen, een groei van 0,5%. Maar in een aantal sectoren zal het aantal banen ook een krimp laten zien. Volgens het UWV gaat dat om de industrie- en bouwsector, evenals de financiële dienstverlening en vervoer en opslag.

Verder blijft de groei van het aantal gewerkte uren naar verwachting achter bij de banengroei in 2023 en 2024 met respectievelijk 1,2% en 0,4%. Daardoor daalt het gemiddelde aantal uren per baan. Daarmee wordt de trend voortgezet die op de lange termijn te zien is in het percentage mensen dat in deeltijd werkt, stelt het UWV.

Hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV Rob Witjes verwacht dat de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren "niet veel minder zal worden". De krapte drukt de werkgelegenheid omdat bedrijven genoodzaakt zijn andere oplossingen te vinden in plaats van het werven van meer personeel om de productie te laten groeien", aldus Witjes.

Het aantal vacatures bereikte vorig jaar met bijna 1,6 miljoen nog het hoogste niveau sinds 1997. Dit jaar zal dat afnemen met 8%, en in 2024 met nog eens 3%, verwacht het UWV. Witjes merkt op dat werkgevers minder inzetten op het vinden van nieuw personeel. "Dit komt enerzijds doordat de economische groei lager zal zijn en anderzijds omdat de schaarste aan personeel groot blijft. Steeds meer zal het beschikbare arbeidsaanbod de grenzen van de economische groei gaan bepalen."

Volgens het UWV wordt de krapte op de arbeidsmarkt veroorzaakt door een "kwalitatieve mismatch". Dat wil zeggen dat het aanbod van mensen dat werk zoekt niet aansluit op de vraag van werkgevers. Bedrijven zijn in meerdere mate op zoek naar mensen die over bepaalde vaardigheden beschikken. Werkzoekenden die zich deze vaardigheden onvoldoende eigen maken, komen zo op steeds grotere achterstand. Het UWV pleit dan ook onder meer voor betere omscholing, iets waar de uitkeringsinstantie naar eigen zeggen in kan ondersteunen.

 

Bron: ANP

Laatste nieuws