Boekenonderzoek Belastingdienst leverde vorig jaar ruim 800 miljoen euro extra op

AMSTERDAM - De Belastingdienst heeft dankzij bijna negenduizend boekenonderzoeken bij bedrijven en instellingen in 2022 bijna 840 miljoen euro extra aan belastinggeld ontvangen. Dat meldt het FD, op basis van een rapportage van de Belastingdienst over fraudebestrijding en boekenonderzoek in 2022.

Het rapport is een bijlage bij de Jaarrapportage van de Belastingdienst, die door staatssecretaris Van Rij van Financiën is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Omdat het aantal boekenonderzoeken sinds 2016 sterk was gedaald, vroeg de Tweede Kamer in april vorig jaar om een rapportage hierover. In totaal hield de Belastingdienst vorig jaar 8.707 boekenonderzoeken bij bedrijven met in totaal 940.000 arbeidsuren. Omgerekend is dat bijna achthonderd volledige arbeidsplaatsen.

Veruit het grootste deel van de boekenonderzoeken (8.089) vond plaats bij mkb-bedrijven. De Belastingdienst kijkt bij de boekenonderzoeken onder meer naar aangiftes loonheffing, omzetbelasting en winst- of vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst legde vorig jaar 3.865 bestuurlijke boetes op, wegens opzet of grove schuld bij het doen van onjuiste aangiftes. De FIOD werd 372 keer ingeschakeld. In 72 gevallen ging het Openbaar Ministerie uiteindelijk over tot strafrechtelijke vervolging.

De Jaarrapportage van de Belastingdienst bevat ook de bevindingen van de Audit Dienst Rijk (ADR) en een rapportage over internationale fiscale rulings. Ook is over 2022 voor het eerst een in control statement (ICS) afgegeven door de Belastingdienst, over de kwaliteit van de beheersing van financiële processen en controles.

"De afgelopen jaren zijn veel stappen gezet om de interne beheersing binnen de Belastingdienst te verbeteren", aldus Van Rij. "Het eerste ICS van de Belastingdienst is daarvan een tastbaar resultaat."

Laatste nieuws