MKB sloot 2022 af met gemiddelde omzetdaling van 0,25%

DELFT - Nederlandse mkb-bedrijven realiseerden in december 2022 een gemiddelde omzetgroei van -0,25% vergeleken met een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de Exact MKB Monitor*, die gebaseerd zijn op verwerkte data van 340.000 Nederlandse administraties. Een omzetdaling dus en daarmee werd december voor velen niet de feestmaand waar zij wellicht op gehoopt hadden. Alleen ondernemers in de horeca zagen hun gemiddelde omzetgroei toenemen, en sterk ook: gemiddeld met 98,29% ten opzichte van december 2021. Terwijl de omzetgroei en cashflowpositie gemiddeld gezien daalden, steeg het percentage mkb-bedrijven met een financiële buffer in december naar een nieuwe recordhoogte van 62%.   

“In december zetten Nederlandse mkb-bedrijven gemiddeld 0,25% minder om dan in december 2021”, vertelt Marcus Schuite, Senior Solution Marketing Manager bij Exact. De omzetdaling was het sterkst onder accountants (-7,66%), maar ook ondernemers in de zakelijke dienstverlening en productie noteerden een omzetdaling van respectievelijk -2,52% en -0,43%. In de bouw en handel werd een zeer lichte omzetgroei gerealiseerd. Ondernemers in de horeca zagen hun omzetgroei juist sterk toenemen, met 98,29% ten opzichte van december 2021. De verklaring hiervoor is de coronasluiting die een jaar eerder nog van kracht was. De sterke daling in omzetgroei onder accountants is te verklaren door de eindejaarsdrukte. “Accountants lopen achter met hun administratie. Onze verwachting op basis van voorgaande jaren is dat dit cijfer nog bijtrekt zodra zij hun achterstallige administratie verwerken.”  

Cijfers 01-03-2023       

 Sector          

Omzetgroei (%) 1       

Cashflow (%) 2       

Liquiditeitspositie (%) 3        

Betaaltermijn (dagen)     

          

Okt.  

Nov.  

Dec.  

Okt.  

Nov.  

Dec.  

Okt.  

Nov.  

Dec.  

Okt.  

Nov.  

Dec.  

Accountants          

5,92 

4,81 

-7,66 

41,27 

58,77 

55,86 

65,85 

66,72 

67,72 

32,01 

32,20 

31,55 

Bouw    

10,93 

9,55 

0,02 

49,49 

55,46 

53,05 

48,14 

49,85 

51,03 

24,41 

24,87 

24,84 

Handel          

4,28 

5,59 

2,82 

43,20 

52,37 

52,34 

54,85 

55,82 

57,15 

30,23 

30,05 

29,76 

Horeca     

12,18 

32,45 

98,29 

48,02 

47,09 

48,73 

62,49 

62,35 

62,44 

23,67 

25,23 

25,72 

Productie   

11,19 

11,03 

-0,43 

44,52 

55,20 

50,97 

54,83 

56,14 

57,89 

32,2 

32,46 

31,61 

Zakelijke & ICT dienstverlening     

10,58 

9,39 

-2,52 

38,97 

54,11 

52,08 

61,46 

62,68 

64,00 

30,12 

30,13 

29,52 

MKB totaal          

7,9 

8,5 

-0,25 

42,24 

52,71 

51,24 

60,23 

61,17 

62,00 

29,58 

29,63 

29,76 

1) Gemiddelde omzetgroei per maand, afgezet tegen dezelfde maand vorig jaar. 

2)Cashflow:Het percentage van mkb-bedrijven dat die maand een positieve cashflow had.         

3) Liquiditeitspositie: het percentage van mkb-bedrijven dat de maand heeft afgesloten met een cashflowpositie van minimaal 10.000 euro.        

Steeds meer bedrijven hebben financiële buffer 

Cijfers uit de Exact MKB Monitor laten ook zien dat het percentage mkb-bedrijven met een financiële buffer nog altijd oploopt. In december 2022 had 62% van alle mkb-bedrijven minimaal €10.000,- achter de hand. Marcus Schuite vervolgt: “We zien het liquiditeitscijfers sinds de start van onze meting in 2019 toenemen. Niet eerder was het cijfer zo hoog. Dat is best uitzonderlijk gezien de economische tijden waarin we zitten. Ook voor ondernemers wordt alles duurder, ze hebben te maken met toenemende grondstof- en productiekosten en ook de lonen stijgen. Dat het percentage mkb-bedrijven met een financiële buffer toch blijft toenemen onderstreept de berichtgeving dat een mogelijke recessie uitblijft.” 

*Over de Exact MKB Monitor

De Exact MKB Monitor is een online dashboard met economische indicatoren, gebaseerd op geanonimiseerde data van 340.000 Nederlandse administraties. De cijfers in de monitor worden real-time bijgewerkt en zijn up to date zijn tot drie maanden terug. 

 

Bron: Exact - partner AccountancyWorld

Laatste nieuws