FD: Groot tekort aan accountants

AMSTERDAM - Er is een groeiend tekort aan accountants, veroorzaakt door vergrijzing en een dalende aanwas bij de opleidingen. Grote kantoren, opleidingen en de NBA luiden de noodklok. Dat meldt het FD.

Coen Bongers, hoofd van de opleiding accountancy aan Hogeschool Windesheim in Zwolle, zegt tegen het FD dat de nood inmiddels zo hoog is dat bijna iedereen bij de opleiding welkom is. "Als je zindelijk bent en een rekenmachine kunt vasthouden, ben je aangenomen", aldus Bongers.

Volgens Bongers moet er iets gebeuren, "anders kiest straks niemand meer voor dit vak". De opleiding zou te lang duren en te saai zijn. Bij de praktijkopleiding is de kritiek dat de werkdruk te hoog is.

Personeelstekorten in de accountancy zijn het gevolg en veel kantoren zien daardoor een negatief effect op de groei. De accountancysector heeft behoefte aan zo’n 10% meer accountants, zo blijkt ook uit eerder onderzoek van ING waaraan de zakenkrant refereert.

De NBA stelt in reactie op de berichtgeving in het FD dat de beroepsorganisatie de problematiek herkent en dat de urgentie hoog is. De NBA werkt op meerdere manieren aan het terugdringen van het tekort aan accountants. Naast een campagne om scholieren en studenten te interesseren voor het accountantsvak, is de NBA ook betrokken bij de herziening van de opleiding.

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding publiceerde recent, samen met de Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA, het rapport 'Stip aan de horizon', waarin aandacht wordt gevraagd voor de instroom en de studeerbaarheid van de opleiding. NBA voorzitter Kris Douma noemde het opleidingsmodel eerder al een strategisch aandachtspunt.

Laatste nieuws