Hoe zit het met de vertrouwenspersoon?

DEN HAAG - Over ongewenst gedrag is veel geschreven, er zijn veel vragen over de vertrouwenspersoon. Bij het merendeel van de organisaties ontbreekt deze nog. Tijd om hier meer aandacht aan te besteden.  Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (beter bekend als burn out). Hieronder vallen agressie en geweld, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie. Een werkgever moet een beleid opstellen en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan onderdeel van dit beleid zijn en is sterk aan te raden. Wim Huurman (Novak DIRECT HRM) geeft een toelichting op dit onderwerp. 

Lees meer

 

Bron: Novak - partner AccountancyWorld

Laatste nieuws