EU-parlement stemt in met vrouwenquotum voor bedrijven

STRAATSBURG - Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met een wet voor een Europees quotum voor vrouwen in raden van toezicht en bestuur. Vanaf medio 2026 moet de raad van commissarissen van een beursgenoteerd bedrijf met meer dan 250 werknemers voor 40% uit vrouwen bestaan, of ten minste 33% van de commissarissen én de leden van de raad van bestuur. De EU-landen kunnen zelf kiezen welk quotum ze willen hanteren, aldus de nieuwe richtlijn.

Nederland heeft sinds begin dit jaar al de wettelijke eis dat een van elke drie commissarissen bij grote bedrijven vrouw moet zijn. Het quotum gaat niet alleen voor vrouwen gelden, maar ook voor mannen, wanneer juist die ondervertegenwoordigd zijn. Maar dat komt veel minder vaak voor.

De Europese wet verplicht lidstaten ook tot effectieve sancties voor bedrijven die zich niet aan de quota houden, zoals boetes of het uitsluiten van bedrijven van aanbestedingen. Landen die voor half juni 2026 op eigen kracht het quotum lijken te gaan halen, hoeven niet direct gebruik te maken van de Europese wet.

"Er zijn vrouwen zat die zijn gekwalificeerd voor topbanen", reageert commissievoorzitter Ursula von der Leyen tevreden op het aannemen van de wet. "Met deze wet zullen we ervoor zorgen dat vrouwen ze ook krijgen."

 

Bron: ANP

Laatste nieuws