Rapporteren over fraude in de uitgebreide controleverklaring bij beursfondsen

10-01 14:49 | bron: NBA

AMSTERDAM - Voor de controle van oob's geldt over verslagjaar 2021 verplichte rapportering over het onderwerp fraude. De Werkgroep Fraude van de NBA analyseert al een aantal jaren de rapportering over fraude in de uitgebreide controleverklaringen bij vijftig AEX- en AMX-fondsen. De analyse over verslagjaar 2020 is nu beschikbaar op het Dashboard Accountancy. Hierover bericht de NBA op haar website.

In alle controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2020 van de in Nederland gevestigde fondsen is een paragraaf over fraude en/of niet-naleving van wet- en regelgeving opgenomen. De aandacht voor deze onderwerpen ligt voor 2020 in lijn met 2019. Accountants rapporteren in de controleverklaringen 2020 frequenter over de inzet van forensische specialisten. Dit past bij de trend dat forensische specialisten steeds vaker worden ingezet. Verschillen zijn er in de rapportagestructuur: de indeling, volgorde en onderwerpen en de mate van gedetailleerdheid van specifieke frauderisico's, feitelijke situaties en verrichte werkzaamheden. Over bevindingen is nog nauwelijks gerapporteerd. De bestuursverslagen bevatten in 2020 meer informatie over fraude en naleving wet- en regelgeving door bestuur en de organen belast met governance dan in 2019. Maar nog steeds is de rapportering over fraude in de jaarverslagen erg beperkt.

De NBA brengt de komende maanden een aantal fraudepublicaties uit. Allereerst verschijnen binnenkort 'Maatregelen frauderisicobeheersing voor bestuurders en toezichthouders' en een 'Fraude-responseplan'. Met deze uitingen wil de NBA bestuurders, toezichthouders en accountants ondersteunen om met elkaar het goede gesprek te voeren over fraude, frauderisico's en noodzakelijke beheersmaatregelen in de interne organisatie en rapportering daarover in de jaarrekening en het jaarverslag.

In het eerste kwartaal 2022 verschijnt ook het 'NBA-stappenplan verplicht rapporteren over fraude in de controleverklaring'. Hierin worden vanuit Standaard 240 scenario's aangereikt voor klantspecifieke rapportering over fraude in de controleverklaring. Vanuit de rol van de accountant als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer is transparantie over omstandigheden en feiten relevant. Een organisatie kan neutraal rapporteren over belangrijke gebeurtenissen, zonder eventuele geheimhouding te schaden. In dat geval kan de accountant ook observaties in de controleverklaring opnemen en verwijzen naar de jaarrekening of het bestuursverslag van de cliënt.

De Werkgroep Fraude roept accountantsorganisaties op om over verslagjaar 2021 vooral te gaan proefdraaien met het rapporteren over fraude in de controleverklaring en ervaringen te delen met de werkgroep. Dat kan via fraude@nba.nl. De NBA gaat de praktijkervaringen gebruiken om gedurende 2022 best practices te publiceren.

Lees meer op de website van de NBA

 

Bron: NBA

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
20 mei EU-parlement voor minimaal 15 procent winstbelasting multinational
20 mei Hoge Raad: fiscus niet verplicht alle spaarders te vergoeden
20 mei Partners nemen felbegeerde Exact awards in ontvangst tijdens feestelijke liveshow
20 mei PV Accountants en Brouwers Accountants & Adviseurs gaan samen verder
20 mei Wat zijn belangrijke branchespecifieke KPI's?
20 mei De kracht van één systeem van boekhouden tot fiscaal en jaarwerk
19 mei NBA reageert op wetsvoorstel ‘Besluit toekomst pensioenen’
19 mei Erasmus universiteit en BDO: familiebedrijven presteren beter door informeel management
19 mei Loketten voor ontheffing op verbod accountancydiensten onder EU-sanctiewetgeving Rusland bekend
19 mei Visma neemt SmartTrackers over
19 mei Word Register Tax Accountant: de herkenbare fiscale specialist
19 mei Realtime ID-controles met de NFC technologie
18 mei KPMG Luxemburg stopt met werkzaamheden voor Duitse klant vanwege conflict over jaarrekening
18 mei Tientallen Nederlandse internationale bedrijven omarmen nieuwe Tax Governance Code
18 mei ABN AMRO trekt extra geld uit voor antiwitwasbeleid
18 mei Hoe Finovion zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
18 mei Novak opleiding: Actualiteiten verslaggeving
17 mei Eerste Verantwoordingsdag voor minister Kaag
17 mei BDO tekent jaarrekening Vitesse niet om sancties tegen Rusland
17 mei Nederlandse CEO krijgt één na hoogste salaris in Europa
17 mei Eerste consultatieversie NBA Taxonomie 2.1 gepubliceerd
17 mei Nederland flink gedaald op ranglijst belastingparadijzen
17 mei Steeds meer vacatures voor steeds minder werkzoekenden
17 mei Ruim twintig aanhoudingen in onderzoek naar TVL-fraude
17 mei Gids RPA en robotic accounting: het overnemen van handmatige administratieve taken door de computer
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?