Gevorderd Assistent-Accountant Audit

In het kader van aanvulling van ons accountancyteam is er een functie van gevorderd assistent accountant vacant (1,0 fte – 40 uur per week) voor onze vestiging te Venlo. 
 
Audit 

De Auditpraktijk zorgt ervoor dat de controleplichtige klanten worden voorzien van een degelijke, onafhankelijke accountantscontrole op basis van een grote mate van deskundigheid en expertise. Het team brengt samen met de klant de controlerisico’s in kaart en richt de verdere accountantscontrole volledig in om de risico’s te verlagen naar een acceptabel laag niveau. Verder is het een belangrijke taak om de klant te informeren over verbeterpunten in de eigen organisatie, welke we tijdens de controle zijn tegengekomen. Dit informeren wordt gedaan via de managementletter en de bespreking hiervan met de klant. 
 
De functie

De gevorderd assistent accountant beoordeelt de financiële verantwoording van de klant op juistheid en volledigheid en onderzoekt het bestaan, de opzet en werking van de Administratieve Organisatie en Interne Controle.  Hij legt zijn bevindingen vast, signaleert aandachtspunten en overlegt hierover met de klant en de Controleleider. Indien nodig schakelt hij met de IT-auditor om te zorgen dat de werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk worden uitgevoerd. Hij zorgt ervoor dat de Controleleider en Extern Accountant beschikken over betrouwbare data waarop zij hun bevindingen baseren.
 
De gevorderd assistent accountant maakt deel uit van teams die wisselen qua samenstelling en op locatie de jaarrekeningen en onderliggende bronnen beoordelen. Dat vraagt om een flexibele houding en het vermogen tot samenwerken. Hij is in staat snel het vertrouwen te winnen van medewerkers bij de klant, die hem ondersteunen bij zijn onderzoekswerk. Het werk vraagt enerzijds van hem dat hij in staat is om zeer gefocust complexe controleopdrachten uit te voeren. Kritisch, analytisch, scherp, nauwkeurig en met volle aandacht voor details. Anderzijds vraagt het niveau waarop hij opereert, dat hij op hoofdlijnen processen kan beoordelen en de context waarbinnen deze processen plaatsvinden begrijpt. 
 
De gevorderd assistent accountant toont zich alert, leergierig en is ietwat eigenwijs, in die zin dat hij zich een visie op een aanpak eigen maakt. Hij heeft meer dan alleen een mening over zaken, hij ontwikkelt zijn eigen opvattingen en wil die ook uitdragen. Daarbij laat hij zien gevoel te hebben voor politieke verhoudingen en belangen binnen de organisatie en bij klanten. Hij heeft van nature de behoefte om de omgeving naar zijn hand te zetten. Hij is zelfbewust en toont de wil om uiteindelijk zelf verantwoordelijk te zijn voor een team. Hij laat de Controleleider regelmatig merken dat hij geboeid wil worden en uitdagende taken nodig heeft om zowel een persoonlijke als professionele ontwikkeling door te maken. 
 
De gevorderd assistent accountant leert nog elke dag en vindt het leuk om zich te verdiepen in vernieuwingen in zijn vakgebied. Hij is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kent de actuele wet- en regelgeving. Op basis hiervan doet hij regelmatig voorstellen voor verbeteringen in de eigen werkprocessen.  
 
Het profiel

Voor deze functie zijn we op zoek naar een kandidaat met een afgeronde relevante Universitaire opleiding (Accountancy / Bedrijfseconomie). Daarnaast ben je bezig met je opleiding tot RA of ben je bereidt te starten met deze opleiding. Voor deze functie zoeken wij iemand met minimaal 2 jaar werkervaring. 
 
Naast de reeds in de functie beschreven zaken, zijn de volgende competenties van belang binnen onze organisatie en in deze functie: 

- kwaliteitsgerichtheid  

- klantgerichtheid 

- samenwerken 

- innoverend vermogen 

-  integriteit
 
Wat biedt Koenen en Co?

Er wordt een zelfstandige en afwisselende functie geboden binnen een enthousiast team en ambitieuze organisatie. Uiteraard wordt een bij de functie passend salaris geboden met een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden.
 
Meer informatie?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Joyce van Weert (HR adviseur), 088-7747508
 
Online solliciteren

Heb je interesse in deze vacature en wil je direct solliciteren, vul dan ons online reactieformulier in.