Bekijk de analyse van Management Kompasgroep B.V.

Ondertussen is het in de accountancy bekend dat de digitalisering en automatisering een grote impact hebben op de branche. Veel accountants die wij spreken geven aan dat zij de automatisering omarmen en toch zijn er ook accountants die bang zijn dat er straks weinig werk voor ze over is. Hoe snel e.e.a. zich zal ontwikkelen blijft voor iedereen nog een vraag.

Met name bovengenoemde ontwikkelingen hebben ons aangezet tot het opstellen van een “algemene” SWOT analyse voor MKB accountantskantoren.

Wat zijn de Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen) (SWOT) voor accountants en accountantskantoren voor de komende jaren? Om hier antwoord op te geven hebben wij onze ervaring in de praktijk (SW) gecombineerd met enkele onderzoeken (o.a. gepubliceerd in het MAB en De Accountant)(OT).

Uiteraard geldt die niet voor ieder kantoor afzonderlijk, wij hebben op basis van artikelen en onze gesprekken met vennoten van tientallen accountantskanten een soort van “algemene” samenvatting willen presenteren in vorm van een SWOT-analyse: swot-analyse-accountantskantoren-in-het-mkb/

 

Bron: Management Kompasgroep B.V. - partner AccountancyWorld