Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) publiceert jaarplan 2023

30-03 16:29 | bron: NBA

AMSTERDAM - Het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) heeft op 30 maart 2023 het jaarplan 2023 gepubliceerd. Het jaarplan is tot stand gekomen na een uitgebreide inventarisatie bij alle vaktechnische werkgroepen en commissies binnen de NBA, bij verschillende belanghebbenden uit het veld en op basis van (voornamelijk) internationale ontwikkelingen in beroepsregelgeving. Het jaarplan is in overleg met het bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 januari 2023. Dat meldt de NBA.

Het jaarplan omvat 28 projecten, onderverdeeld naar de prioriteiten hoog, gemiddeld en laag. De prioritering is afhankelijk van de (combinatie van) relevantie, met name de impact op accountants(kantoren), en urgentie van de individuele projecten. Het onderscheid in prioritering is mede van belang voor de bewaking van de voortgang. De bespreking van de voortgang van de projecten in de categorie hoog vindt minimaal een keer per kwartaal plaats. De projecten met lagere prioriteit worden geagendeerd op het moment dat het ACB gevraagd wordt om input te geven. Niet alle projecten zijn nieuw, de meeste projecten zijn eerder al opgestart.

Met hoge prioriteit zijn opgenomen: de aanpassing van de ViO naar aanleiding van wijzigingen in de Code of Ethics met betrekking tot honoraria en niet-controlediensten, de implementatie van ISQM en CSRD, de vertaling van Standaard 600 en de evaluatie van Standaard 700 met betrekking tot de verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring.

In het jaarplan is per project een verwijzing naar separate projectpagina’s opgenomen met de doelstelling en de planning en voortgang.

Het jaarplan is voorts afgestemd met het NBA/bureau gericht op haalbaarheid gelet op de beschikbare capaciteit.

Het is goed en belangrijk om een jaarplan te hebben, maar de realiteit is ook dat elk jaar, als gevolg van de actualiteit, er zaken zijn die aandacht vragen los van het jaarplan. Op dat moment wordt naar het jaarplan gekeken en nagedacht hoe ruimte te creëren voor de projecten die dan aandacht vragen. Dit kan als gevolg hebben dat andere projecten worden doorgeschoven.

Voor vragen over het jaarplan en suggesties met betrekking tot eventueel andere projecten kunt u contact opnemen met Henk Strating h.strating@nba.nl, secretaris van het ACB.

 

Bron: NBA

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
02 jun Concurrentiebeding mag straks alleen nog met goede reden
02 jun Laatste kans bedrijven voor definitieve berekening coronasteun
02 jun Abonnementsvorm binnen mijn accountantskantoor, wel of niet doen?
02 jun De Dag van de mkb-accountant, donderdag 8 juni aanstaande
02 jun Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen
02 jun 3 tips om efficiënt te werken dankzij automatisering
02 jun Nieuw Accountantsmagazine!
01 jun UWV mist dag voor deadline gegevens van duizenden NOW-aanvragers
01 jun UWV: groei werkgelegenheid in Nederland vertraagt volgend jaar
01 jun CBS: omzet zakelijke dienstverlening fors hoger door prijzen
01 jun Inflatie in Nederland in mei toegenomen tot 6,1 procent
01 jun 5 tips om samenstelstress te voorkomen
01 jun U bent van harte welkom op de Dag van de mkb-accountant
01 jun Onzichtbare transacties, zichtbare verantwoordelijkheid: De uitdagingen voor accountants onder de WWFT bij het monitoren van NFC transacties
01 jun Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
31 mei Practicemanagement voor administratie- en accountantskantoren
31 mei De kostprijs berekenen, hoe doe je dat eigenlijk?
31 mei CPB waarschuwt dat gevaar van recessie nog niet is geweken
31 mei Banken gaan minder vaak controleren op mogelijk witwassen
31 mei Randstad: Nederland loopt vast door tekort aan vakmensen
31 mei Ledenvergadering NBA 12 juni 2023: Vergaderstukken, ingediende zienswijzen en amendementen
31 mei NBA reageert op ‘Portugal-route’
31 mei Winkeliers zetten ruim 5 procent meer om in april
31 mei Webinar RPA: dit zijn de vijf key take-aways (video)
31 mei Fiscale Kalender 2023
Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Advertentie
uw banner hier?