Kaag geeft antwoord op Kamervragen over accountancysector

28-03 14:19 | bron: AccountancyWorld

DEN HAAG - Minister Kaag van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen onder meer op een rij gezet wat de verwachte kostenstijging voor de accountancysector is met betrekking tot het toezicht. Tweede Kamerlid Slootweg (CDA) had vragen gesteld naar aanleiding van het FD-artikel ‘Aanjagers accountancy zien heel langzaam zelfbewustzijn in sector groeien’.

De minister gaat in de beantwoording naast de toezichtkosten ook in op cultuurverandering binnen de accountancy. De minister is van mening dat het een kans van slagen heeft om een cultuuraanpassing te bereiken in de accountancysector.

Het CDA-kamerlid vroeg minister Kaag onder anderen in hoeverre de lasten, denk aan toezichtskosten, voor accountants in de afgelopen tien jaar zijn gestegen en in hoeverre wordt verwacht dat die kosten de komende jaren nog verder te stijgen vanwege aanvullende regelgeving.

Vraag 10

In hoeverre zijn de lasten, denk aan toezichtskosten, voor accountants in de afgelopen tien jaar gestegen en in hoeverre worden die verwacht komende jaren nog verder te stijgen vanwege aanvullende regelgeving?

Antwoord vraag 10

"Het toezicht op reguliere accountantsorganisaties werd tot 2020 hoofdzakelijk uitgevoerd door de NBA en SRA. Vanaf 2020 verricht de AFM feitelijk het toezicht op reguliere accountantsorganisaties. Officieel ging het toezicht van de NBA en SRA over naar de AFM per januari 2022.

De door de AFM bij accountantsorganisaties in rekening gebrachte toezichtkosten zijn tussen 2013 en 2020, toen het AFM-accountancytoezicht zich richtte op OOB-accountantsorganisaties en het toezicht op de reguliere accountantsorganisaties door de NBA (en SRA) is verricht, toegenomen van 6,6 miljoen euro naar 11,5 miljoen euro. Hieronder zijn dus niet begrepen de kosten die NBA en SRA in rekening brachten voor het door hen uitgevoerde gedelegeerde toezicht bij de reguliere accountantsorganisaties.

De AFM zal in de toekomst het gehele toezicht op de reguliere accountantsorganisaties uitoefenen (Kamerstuk 33977, nr. 29). Daarvoor is de AFM met het kabinet een ingroeipad voor de overheveling van het toezicht op de reguliere accountantsorganisaties overeengekomen (Kamerstuk 33957, nr 33). Volgens het ingroeipad bedragen de maximale kosten voor het uitvoeren van dit overgehevelde toezicht in 2021 1,5 miljoen euro en nemen zij toe tot maximaal 5,1 miljoen euro in 2024.

Daarnaast wordt het toezicht op de OOB-accountantsorganisaties geïntensiveerd (Kamerstuk 35718, nr. 14). Ook hiervoor is de AFM een ingroeipad overeengekomen, waarbij de maximale kostentoename 0,6 miljoen euro is in 2022, en oploopt tot maximaal 2,4 miljoen euro in 2024. Door het aftreden van het vorige kabinet en de daaropvolgende controversieelverklaring van deze kamerbrief is het hierboven genoemde ingroeipad een jaar later van start gegaan, en ziet daarom nu op 2023-2025.

Gelet op de ingroeipaden van enerzijds de overheveling van het toezicht op de reguliere accountantsorganisaties en anderzijds de intensivering van het OOB-toezicht, verwacht de AFM in 2023 circa 18,8 miljoen euro bij accountantsorganisaties in rekening te brengen. In 2024 en 2025 zullen de in rekening te brengen toezichtkosten als gevolg van voornoemde ingroeipaden verder toenemen. Het is tot slot mogelijk dat de toekomstige toezichtkosten worden beïnvloed door onder andere nieuwe wetgeving, zoals het toezicht op de assurance op duurzaamheidsverslaggeving onder de Corporate Sustainability Reporting Directive.

De NBA heeft de afgelopen tien jaar de reguliere toetsing conform de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen artikel 32 uitgevoerd. Hierin staat dat de kwaliteit van de beroepsuitoefening van een accountant eens in de zes jaar getoetst moet worden door middel van het toetsen van het kwaliteitssysteem van een accountantseenheid en of deze in opzet en werking voldoet aan de verordeningen en nadere voorschriften. Sinds januari 2022 heeft de NBA de toetsingen van het wettelijke controledomein overgedragen aan de AFM. De NBA toetst vanaf 2022 de NVKS-opdrachten (vrijwillige controle, beoordelen, overige assurance en aan assurance verwante opdrachten). Van 2013 tot 2019 zijn de kosten gelijk gebleven voor de kwaliteitstoetsing en in de daaropvolgende jaren stijgen de kosten lichtelijk doordat de NBA een jaarlijkse inflatiecorrectie toegepast.

De vereniging SRA voert vanaf 2006 kwaliteitstoetsingen uit bij haar leden in het Wta-domein. De gepaarde toezichtskosten voor deze kwaliteitstoetsingen per accountantsorganisatie met een nietOOB-vergunning bij de SRA zijn sinds 2016 gestegen. De AFM heeft het feitelijke toezicht in het Wta-domein overgenomen sinds januari 2022. De toezichtskosten voor de SRA-leden met een Wta-vergunning zijn niet afgenomen nadat de AFM de kwaliteitstoetsing verricht."

Bekijk hier alle antwoorden van minister Kaag

 

Bron: Rijksoverheid

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
02 jun Concurrentiebeding mag straks alleen nog met goede reden
02 jun Laatste kans bedrijven voor definitieve berekening coronasteun
02 jun Abonnementsvorm binnen mijn accountantskantoor, wel of niet doen?
02 jun De Dag van de mkb-accountant, donderdag 8 juni aanstaande
02 jun Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen
02 jun 3 tips om efficiënt te werken dankzij automatisering
02 jun Nieuw Accountantsmagazine!
01 jun UWV mist dag voor deadline gegevens van duizenden NOW-aanvragers
01 jun UWV: groei werkgelegenheid in Nederland vertraagt volgend jaar
01 jun CBS: omzet zakelijke dienstverlening fors hoger door prijzen
01 jun Inflatie in Nederland in mei toegenomen tot 6,1 procent
01 jun 5 tips om samenstelstress te voorkomen
01 jun U bent van harte welkom op de Dag van de mkb-accountant
01 jun Onzichtbare transacties, zichtbare verantwoordelijkheid: De uitdagingen voor accountants onder de WWFT bij het monitoren van NFC transacties
01 jun Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
31 mei Practicemanagement voor administratie- en accountantskantoren
31 mei De kostprijs berekenen, hoe doe je dat eigenlijk?
31 mei CPB waarschuwt dat gevaar van recessie nog niet is geweken
31 mei Banken gaan minder vaak controleren op mogelijk witwassen
31 mei Randstad: Nederland loopt vast door tekort aan vakmensen
31 mei Ledenvergadering NBA 12 juni 2023: Vergaderstukken, ingediende zienswijzen en amendementen
31 mei NBA reageert op ‘Portugal-route’
31 mei Winkeliers zetten ruim 5 procent meer om in april
31 mei Webinar RPA: dit zijn de vijf key take-aways (video)
31 mei Fiscale Kalender 2023
Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Advertentie
uw banner hier?