Overnames en NOW: minister geeft uitleg

14-03 15:21 | bron: AccountancyWorld

DEN HAAG - Minister Van Gennip (SZW) geeft in antwoord op een Kamervraag een nadere uitleg over het beleid dat het UWV hanteert bij overnames in samenhang met de NOW.

De leden van de CDA-fractie in de Eerste Kamer hadden de minister gevraagd een appreciatie te geven van de beslissing van de Rechtbank Noord-Nederland van 10 februari 2021 (ECLI:NL:RBNNE:2021:484), met name over de relevantie van deze verplichting voor gevallen waarin sprake is van overnames van bedrijfsactiviteiten van een rechtsvoorganger. De minister laat weten geen specifieke reactie te kunnen geven op de aangedragen casus.

Wel kan van Gennip nadere uitleg geven over het beleid dat het UWV hanteert bij overnames in samenhang met de NOW:

"Vanwege de noodzaak tot snelle totstandkoming van de NOW is onderkend dat de regelgeving van de NOW rondom omzet- en loonsombepaling niet altijd aansluit op de concrete situatie waarin een bedrijf zich bevindt. In de uitvoering van de NOW is gebleken dat met name rondom een onderneming, die een andere onderneming heeft overgenomen, sprake kan zijn van een niet-representatieve omzet- of loonsombepaling. Deze bedrijven kunnen mogelijk gebruik maken van de wijze van referentieomzet-bepaling die vanaf de NOW1 ook voor startende bedrijven wordt gehanteerd.

Bij een 100% overname (i.c. een overname waarbij sprake is van wisseling van eigenaar zonder mutaties in bedrijfsactiviteiten en personeelsbestand) kan zowel de standaardberekening als de startersmethode echter alsnog nadelig uitpakken. UWV heeft daarom voor deze gevallen gedurende de looptijd van de NOW een buitenwettelijk begunstigend beleid opgesteld. Dit buitenwettelijk begunstigend beleid houdt in dat wanneer een bedrijf voor 100% wordt overgenomen en daarbij enkel de eigenaar wijzigt én er geen mutaties in de bedrijfsactiviteiten en het personeelsbestand plaatsvinden, UWV het voorgaande en opvolgende bedrijf kan zien als ware één bedrijf. Hierbij kan dan ook gebruik gemaakt worden van gegevens van de voorganger: er kan waar nodig dus worden uitgegaan van de loonsom van de voorganger en ook voor de referentieperiode voor de omzetdaling worden gekeken naar de omzet van de voorganger.

Door de digitale werkwijze die UWV hanteert bij de uitvoering van de NOW-regelingen (opgesteld om zo snel mogelijk grote aantallen aanvragen te verwerken) kan UWV hier in het reguliere proces niet altijd rekening mee houden. Dit buitenwettelijke begunstigend beleid kan daarom enkel via een bezwaarprocedure worden toegepast. Het is aan de werkgever zelf om in de bezwaarprocedure (of later in (hoger) beroep) aan te tonen dat sprake is van een ‘100% overname’. Als de werkgever dit niet voldoende kan aantonen of de aangedragen feiten geen 100% overname ondersteunen, kan UWV het buitenwettelijk begunstigend beleid niet toepassen."

Bekijk de Kamerbrief hier

 

Bron: Rijksoverheid

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
31 mrt De evolutie van accountancy
31 mrt Een stap vooruit: hoe je klanten gerichter bijstaat tijdens een consolidatie
31 mrt BrainSys grote winnaar tijdens de 35e editie van de Exact Partner van het Jaar event
31 mrt Geen meerderheid voor links plan om belastingvoordeel uit te kleden
31 mrt Inflatie neemt af naar 4,4 procent: boodschappen wel flink duurder
31 mrt Hoe slim en efficiënt werkt jouw accountantskantoor?
31 mrt In deze 6 stappen stoom je jouw accountantskantoor klaar voor de toekomst
31 mrt Hoe zit het met de vertrouwenspersoon?
30 mrt Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) publiceert jaarplan 2023
30 mrt NBA past correctie toe bij beoordeling kennistoets 2022
30 mrt Banken: schade fraude betalingsverkeer bijna 61 miljoen in 2022
30 mrt Kredietverzekeraar vreest bijna 80 procent meer faillissementen
30 mrt Bonden: werknemers ING in Noordoost-Nederland in staking
30 mrt Bescherm het vertrouwen van je klanten: veilige gegevensopslag voor accountants
30 mrt Inspelen op de vragen in de markt, welke prijsstrategie kies jij als accountant?
30 mrt MKB sloot 2022 af met gemiddelde omzetdaling van 0,25%
29 mrt Marshoek B.V. gaat samen met de Jong & Laan
29 mrt Voorzitter UBS dankbaar voor bereidheid Hamers om terug te treden
29 mrt FTX-oprichter ook verdacht van omkoping Chinese beambten
29 mrt Hamers vertrekt bij UBS
29 mrt Franse justitie doet inval bij banken om dividendfraude
29 mrt Zó kun je als accountant Agile werken | Agile kenmerken
29 mrt Webinar RPA: dit zijn de vijf key take-aways (video)
28 mrt Kaag geeft antwoord op Kamervragen over accountancysector
28 mrt CPB: pas op met belastingmaatregelen om gedrag te sturen
Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Advertentie
uw banner hier?