Publieksverslag bestuursvergadering NBA november 2022

24-11 11:45 | bron: NBA

AMSTERDAM - Tijdens de NBA-bestuursvergadering van 8 november 2022 kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: regelgeving, NBA Young Profs Adviescommissie, programmavoorstel beroepscultuur, projectvoorstel implementatie Audit Quality Indicators, verplicht PE-onderwerp 2023, Raad voor Toezicht (verslag van werkzaamheden 2021), begroting 2023, nieuw bestuurslid per juni 2023 en (her)benoemingen. Dat meldt de NBA op haar website.

Regelgeving

Het bestuur heeft de volgende regelgeving geaccordeerd voor consultatie dan wel publicatie:

  1. Consultatie van enkele definities en verwijzingen NV NOCLAR, NVKS en De NV COS
  2. Handreiking 1142 Beleggingsinstellingen
  3. Standaard 3950N Digitaal rapporteren
  4. NV COS 2023

NBA Young Profs Adviescommissie

Een delegatie van de adviescommissie NBA Young Profs presenteert adviezen aan het NBA-bestuur inzake de thema’s duurzaamheid en cultuur naar aanleiding van gesprekken die zij hebben gevoerd in het werkveld van accountants.

Programmavoorstel beroepscultuur

Om alle activiteiten, programma’s én reeds bereikte resultaten van de diverse cultuurprogramma’s in de sector te combineren tot één coherent programma is een voorstel geschreven. Het bestuur accordeert dit voorstel voor verdere uitwerking in een concreet plan

Projectvoorstel implementatie Audit Quality Indicators

Het bestuur bespreekt en accordeert een projectvoorstel voor de implementatie van de Audit Quality Indicators. Intentie van dit programma is om de kwaliteit van accountancy meet- en zichtbaar te maken via een publiekelijk toegankelijk dashboard. De NBA zal hierin een belangrijke, faciliterende rol vervullen.Dit is een nieuwe taak die voortvloeit uit het wetsvoorstel Wet toekomst accountancy sector dat op dit moment voorligt bij de Raad van State.

Verplicht PE-onderwerp 2023

Het bestuur heeft in juli 2022 besloten het onderwerp ‘duurzaamheid’ als verplicht PE-onderwerp voor 2023 aan te wijzen. In de vergadering van 8 november wordt de uitwerking in doelgroepen en doelstellingen geaccordeerd. Zie ook de pagina over het verplichte PE-onderwerp 2023.

Raad voor Toezicht - Verslag van werkzaamheden 2021

Het jaarlijks verslag van de werkzaamheden van de Raad voor Toezicht wordt onder verantwoordelijkheid van de Raad opgesteld en ter informatie met het bestuur besproken. Dit verslag wordt gepubliceerd op de pagina van de Raad voor Toezicht.

Begroting 2023

Het bestuur bespreekt en accordeert de begroting 2023. Deze wordt opgenomen in de vergaderstukken van de ledenvergadering 12 december 2022.

Nieuw bestuurslid per juni 2023

In de ledenvergadering van juni 2023 moet een nieuw bestuurslid worden voorgedragen voor opvolging van Ingrid Hems, die in mei 2023 in verband met het beëindigen van haar bestuurstermijn zal aftreden.

Het profiel voor de nieuw te werven bestuur betreft een openbaar accountant, reguliere vergunninghouder die het middelgrote / grote MKB-segment kan vertegenwoordigen. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een man.

(Her)benoemingen

Het bestuur heeft de volgende personen (her-)benoemd:

  • Mevrouw Gerdien Smit-Vlot AA benoemd tot voorzitter van de Commissie MKB per 1 januari 2023 voor een periode van 4 jaar.
  • De heer drs. Michel Bouwens RA herbenoemd als lid van de Sectorcommissie Asset Management.
  • Mevrouw Adisa Berberovic AA MsC benoemd als lid van het facultybestuur OSV voor een periode van 4 jaar.
  • Mevrouw Annemieke Lammers AA benoemd als lid van het facultybestuur OSV voor een periode van 4 jaar.

 

Bron: NBA

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
28 nov In deze 6 stappen stoom je jouw accountantskantoor klaar voor de toekomst
28 nov DNB: sanctiemeldplicht geldt alleen bij eerste transactie
28 nov EFRAG publiceert eerste set ESRS-standaarden
28 nov Overstappen van boekhoudpakket? Dit zijn de obstakels
28 nov Novak DIRECT : Schets uw ondernemer
25 nov KPMG scherpt accountantscontrole klimaatverantwoording aan
25 nov EU-parlement stemt in met vrouwenquotum voor bedrijven
25 nov Bijna drie miljoen werkenden geïntimideerd op werkvloer
25 nov Verstraten & Bergkamp: nóg gerichter adviseren met KING Accountancy
25 nov Opleiding volgen? Zo overtuig je je werkgever
25 nov Vanaf nu leest u de nieuwste editie van het Accountantsmagazine!
24 nov Knot: afkoeling economie hard nodig om inflatie omlaag te krijgen
24 nov Publieksverslag bestuursvergadering NBA november 2022
24 nov Kaag: komst digitale euro nog onzeker
24 nov Accountant zoekt accountant (2): zo schrijft je de ideale vacaturetekst
24 nov Hoe krijg je klanten en medewerkers mee in een software verandering?
24 nov Wat kan ik als mkb-accountant met duurzaamheid (verplicht thema 2023)?
23 nov UWV vordert 1,4 miljard euro aan coronasteun voor lonen terug
23 nov NBA Update verplicht PE-onderwerp 2023 'duurzaamheid'
23 nov Voorzitter MKB-Nederland: ‘We moeten drastisch ontregelen’
23 nov Dit zijn de 6 redenen om niet over te stappen naar online salarissoftware
23 nov 3 manieren voor kantoren om het personeelstekort het hoofd te bieden
23 nov Column Wim Huurman (HRM): Van krapte naar creativiteit
22 nov Acht miljoen groeikapitaal voor MKB-platform Credion en Fundion
22 nov Sectorrapport AFM: marktaandeel grotere OOB’s verder gedaald
Spotlight
Spotlight
Spotlight
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Advertentie
uw banner hier?