Coronaperikelen op het werk

06-04 06:01 | bron: AccountancyWorld

HILVERSUM - Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest. Zeker vanaf medio maart, toen de eerste golf van het coronavirus in alle hevigheid losbarstte. Inmiddels zitten we alweer in de tweede golf. Dit alles heeft de nodige impact gehad op werkend Nederland. Zo zijn we met zijn allen veel meer dan voorheen gaan thuiswerken en is er veel meer aandacht gekomen voor de veiligheid op de werkvloer. In dit artikel zullen deze aspecten nader worden belicht.

Thuiswerken

De overheid heeft het dringende advies gegeven zoveel als mogelijk thuis te werken. Uiteraard leent niet iedere functie zich hiervoor, maar veel functies wel. Het is dan de vraag of werknemers op enig moment een recht op thuiswerken kunnen claimen.

Daarvoor is het van belang de Wet flexibel werken (Wfw) erop na te slaan. Deze wet regelt rechten van de werknemer ten aanzien van arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats. Wil een werknemer één van de genoemde zaken wijzigen, dan kan hij een schriftelijk verzoek hiertoe bij zijn werkgever indienen. Hiervoor dient hij wel minimaal zes maanden bij de werkgever in dienst te zijn. Dit verzoek moet ten minste twee maanden voor ingang van de beoogde aanpassing schriftelijk bij de werkgever worden ingediend en is vormvrij. Wel moet duidelijk blijken op welk moment een wijziging van de arbeidsduur, werktijd of arbeidsplaats wordt beoogd. Een jaar na inwilliging of afwijzing van een dergelijk verzoek kan er opnieuw een schriftelijk verzoek worden ingediend.

Na indiening van het verzoek moet de werkgever hierover in overleg treden met de werknemer. Uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum van het verzoek moet de werkgever uitsluitsel geven. Reageert de werkgever niet, dan wordt het verzoek geacht te zijn toegekend conform de wens van de werknemer. Bij een verzoek om wijziging van de arbeidsduur of werktijd geldt dat de werkgever positief op het verzoek moet reageren, tenzij hij er gemotiveerd zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen tegenin kan brengen. Voor wat betreft een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats, geldt een veel lichter regime. Hier geldt dat de werknemer een verzoek kan indienen en dat de werkgever dit verzoek in overweging moet nemen. De toets aan het zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang geldt hier niet. De werkgever kan het op iedere grond afwijzen.

De Wfw geldt niet voor werkgevers met minder dan 10 werknemers.

Wet werken waar je wil

Inmiddels heeft er tot 18 december een internetconsultatie open gestaan van het initiatief wetsvoorstel Wet werken waar je wil. Hierin wordt voorgesteld om een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats onder hetzelfde regime te laten vallen als het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of werktijd. Dit betekent dat de werkgever dan een verzoek moet toewijzen tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het wettelijke recht op aanpassing van de arbeidsplaats wordt hiermee verstevigd.

Hierdoor beogen de initiatiefnemers meer vrijheid te geven aan de werkgevers in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen inrichten. Dit initiatiefvoorstel ziet zowel op het recht op thuiswerken als ook op het recht op werken op werklocatie. De bewijslast van deze zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zal dus bij de werkgever liggen. Hierdoor wordt het uitgangspunt voor de toekenning van de aanpassing van de arbeidsplaats ook ‘ja, tenzij’.

Aandacht voor veilige werkomgeving

De Stichting van de Arbeid heeft in een brief van 14 oktober jl. (brief Stichting van de Arbeid van 14 oktober 2020) iedereen opgeroepen zich aan de regels van het kabinet te houden en zoveel als mogelijk thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Dit met het doel het aantal contacten en verplaatsingen tot een minimum te beperken. Dat vereist dat werknemers over een goede werkplek kunnen beschikken en dat zo nodig nadere afspraken gemaakt worden over aanvullende facilitering. Werkgevers worden daarom opgeroepen werknemers te faciliteren om ook thuis goed en veilig te kunnen werken voor zover dat nog niet het geval is.

Verwezen wordt ook naar de diverse coronaprotocollen die brancheorganisaties hebben opgesteld. Ook op www.mijncoronaprotocol.nl is veel informatie te vinden.

Voorzieningen

Mensen die om hun werk goed te kunnen doen afhankelijk zijn van een voorziening zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen bij het UWV. Nu het overheidsadvies vanwege corona is om zoveel mogelijk thuis te werken, is de uitvoering rondom voorzieningen voor de thuiswerkplek verruimd. Hierdoor komen mensen nu eerder in aanmerking voor een voorziening voor de thuiswerkplek. (versoepeling thuiswerken met een voorziening).

Volg een training

Wil je meer weten over arbeidsomstandigheden? Dan kan gebruik worden gemaakt van de speciale cursus die is ontwikkeld door Markus Verbeek Praehep. Ook de Updatesessie Arbeidsrecht voor salarisadministrateurs kan interessant zijn.
 

Monique van de Graaf

Door: Monique van de Graaf

Arbeidsjurist en sociaal-verzekeringsexpert bij Van de Graaf Juridisch Advies en docent bij Markus Verbeek Praehep

 


Bron: Markus Verbeek Praehep - partner AccountancyWorld

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
21 apr ABN AMRO biedt klanten excuses aan voor witwasaffaire
21 apr KPMG: Investeringen in Nederlandse start-ups bijna verdubbeld in drie maanden
21 apr King Connected - Hét online event voor ambitieuze accountants en ondernemers
21 apr COPRO publiceert eindoordeel over controleprotocollen 2020 van Vertogas en CertiQ
21 apr Goede samenwerking tussen accountant en ondernemer dé randvoorwaarde voor een efficiënte backoffice. 3 tips!
21 apr Vacature: Accountant regio Woerden, Utrecht, Geldermalsen
20 apr Kabinet zet versoepelingen per 28 april door
20 apr Meer Nederlanders komen onder werktijd vrijwel niemand tegen
20 apr Clubhouse-gesprekken accountants gaan nog even door
20 apr Accountancy nieuwe stijl door een geautomatiseerde backoffice? Zo doe je dat
20 apr Samenwerken is de 'road to success’ | Exact Spod On accountancy podcast
20 apr Congres Digital Finance: van kans naar kracht
19 apr Britten onderzoeken mogelijkheden voor eigen 'britcoin'
19 apr FT: Accountantscontrole EY bij Wirecard schoot ernstig tekort'
19 apr Kijk terug: Webinar ‘De accountant van 2025’ (video)
19 apr ABN AMRO schikt voor 480 miljoen euro in antiwitwaszaak
19 apr ICT Accountancy softwarelandschap
19 apr Masterclass meer omzet en liquiditeit in een onzekere tijd
19 apr Accountancy-studenten op Saxion zijn met Exact klaar voor de beroepspraktijk
16 apr Verkade: brief is uit context gehaald
16 apr Euronext wordt strenger voor beursfondsen zonder accountant
16 apr HLB Van Daal en WVDB Adviseurs Accountants tekenen fusie-overeenkomst
16 apr Hoe voer je een goed klantgesprek?
16 apr Het samenspel tussen operations & supply chain én finance is essentieel
16 apr Vacature: Controleleider Audit
Poll
Ik heb voldoende mogelijkheden om thuis te werken
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?