Praktijkopleiding AA MKB

waar? Breda, Rotterdam en Roermond
kosten? €9.900,-

De invoering van de eindtermen accountancy 2016 betekent dat de theorieopleiding accountant MKB drastisch is veranderd. Deelnemers tonen door middel van praktijkopdrachten aan te voldoen aan de eindtermen in plaats van door het maken van landelijke schriftelijke toetsen. Deze nieuwe aanpak is voor Avans+ aanleiding om naast de theorieopleiding ook de praktijk accountant opleiding aan te bieden. Wij denken namelijk dat er voor de deelnemers efficiency-voordelen te behalen zijn door de theorie- en de praktijkopleiding te combineren.

Daarbij willen we graag voor zowel de theorie- als de praktijkopleiding aanspreekpunt zijn. Dit betekent dat je voor alle vragen en verplichte contactmomenten uit de theorie- en praktijkopleiding voortaan bij ons terecht kunt.

De praktijkopleiding is een accountantopleiding die voornamelijk bestaat uit het op de werkplek uitvoeren van verplichte werkzaamheden op het gebied van assurance, samenstellen en fiscale en bedrijfseconomische advisering. Daarnaast bestaat de opleiding uit een aantal communicatietrainingen. De CEA biedt de mogelijkheid om aan de eisen op het gebied van assurance te voldoen door het bijwonen van contactdagen. Daarom kun je deze ook bij ons volgen. Aan het eind van de opleiding houd je een referaat en wij bieden ook bijeenkomsten aan ter voorbereiding.

De praktijkopleiding start met een inschrijving bij jouw eigen stagebureau of het stagebureau van de NBA of SRA. Daarna kun je daar digitaal de verplichte 0-meting doen. Avans+ is met de NBA en de SRA een samenwerkingsverband aangegaan. Dit betekent dat je met alle vragen over de inschrijving en de verplichte onderdelen uit de praktijkopleiding bij Avans+ terecht kunt.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor deelnemers aan de theorieopleiding of deelnemers die de theoretische opleiding onlangs hebben afgerond en als AA accountant in het register willen worden ingeschreven.

Kiezen voor het aanbod van Avans+ betekent dat wij met jou samen de verplichte en vrijwillige contactmomenten voor de gehele opleiding plannen. Deze praktijkopleiding is een verplicht onderdeel van de gehele opleiding die uiteindelijk leidt tot inschrijving in het NBA-register als Accountant MKB met de titel AA.

Werkvorm

De praktijkopleiding bestaat grotendeels uit het uitvoeren van werkzaamheden op de werkplek onder leiding van een kantoorbegeleider. Je maakt 2 keer per jaar een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden (aangevuld met bewijsmateriaal) die door de externe beoordelaar (toegewezen vanuit het stagebureau) wordt beoordeeld.

De praktijkopleiding bevat 3 verplichte communicatietrainingen en 2 intervisiebijeenkomsten per jaar. Onder leiding van een ervaren trainer, die de accountancypraktijk kent, werk je in een kleine groep aan de ontwikkeling van jouw communicatie-en adviesvaardigheden. Rollenspellen met acteurs maken deel uit van de trainingen. Voorafgaand of aansluitend aan de training voer je onder leiding van de begeleider in een beperkte groep mensen het intervisiegesprek.

De CEA biedt de mogelijkheid om met het bijwonen van assurance-contactdagen te voldoen aan de assurance-eisen. In totaal worden in 3 jaar 6 (overige) assurance-opdrachten (150 uur) onder begeleiding van een ervaren docent uitgevoerd, waarbij er sprake is van minimaal 3 soorten assurance-opdrachten. De laatste 2 opdrachten (jaar 3) zijn relatief complexe (overige) assurance-opdrachten, waarbij het gehele traject (van opdrachtaanvaarding tot nabespreking) zelfstandig moet worden uitgevoerd. De 6 opdrachten worden uitgesmeerd over 3 jaar en dit betekent 2 opdrachten per jaar, waarbij er per opdracht 2 contactdagen (voor-en nabespreking) worden georganiseerd. Tijdens de eerste contactdag wordt de deelnemer door de docent uitgenodigd om te achterhalen welke wet- en regelgeving in de concrete situatie van toepassing is. Na uitvoering van de opdracht presenteer je de resultaten.

In jaar 3 vorm je, met voor jou bekende deelnemers, een referaatgroep onder supervisie van een ervaren accountant. In maximaal 8 bijeenkomsten volg je een programma gericht op het verdedigen van je referaat.

Studiebelasting

De accountant opleiding bestaat uit 1000 uur per jaar gedurende het werk; conform de eis van de CEA-Eindtermen 2016. Daarnaast is de gemiddelde studiebelasting 3 uur per week exclusief bijeenkomsten.

Studiekosten

De totale studiekosten voor de opleiding bedragen € 9.900,- (inclusief 10% korting t.o.v. het volgen van losse onderdelen).

Overige kosten:

  • Inschrijfkosten stagebureau (dit loopt rechtstreeks via het stagebureau NBA, SRA of eigen kantoor)
  • Boeken: circa € 250,- (exclusief 6% btw). Deze schaf je zelf aan.
  • leermiddelen: € 25,- (exclusief 6% btw)

Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 3 jaarlijkse termijnen van € 3.400,- of in 30 maandelijkse termijnen van € 350,-.

Indien je zelf aan de overige Assurance opdrachten kunt voldoen, vervallen de contactdagen en betaal je € 6.255,-.  

De kosten per onderdeel bedragen: 

  • Trainingsdagen (3 dagen per jaar) + intervisie (2 dagdelen in jaar 1 en 2): € 4.755,- 
  • Contactdagen (4 dagen per jaar): € 4.770,-
  • Referaat (8 dagdelen in jaar 3): € 1500,-.
  • Kosten eindgesprek (samen met stage bureau) is nader te bepalen.

Diploma

Na afronding van zowel de theorie- als de praktijkopleiding kun je je inschrijven bij het NBA als AA accountant. Je ontvangt van Avans+ bewijsmateriaal na het volgen van de verplichte/vrijwillige contactmomenten.

 

Meer informatie over deze opleiding op de website van Avans+.

 

Bron: Avans+ - partner AccountancyWorldSpotlight
Spotlight
Spotlight
Het Accountancyworld netwerk
Accountancyworld verbindt professionals uit de Finance met elkaar. Word ook onderdeel van Accountancyworld!
Advertentie
uw banner hier?